Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy

Biuletyn Informacyjny
dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z comiesięcznym dodatkiem
Serwis Podatkowy

Rekomendowany przez tysiące Głównych Księgowych !
24 000 Prenumeratorów !

Ukazuje się 3 razy w miesiącu (1., 10. i 20. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej, wersja internetowa, eWYDANIE oraz wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM. Sprawdź zasady dostępności POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2019 r. 549,00 zł
(508,33 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
2. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2019 r. 411,75 zł
(381,25 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
3. Prenumerata - czerwiec-grudzień 2019 r. 320,25 zł
(296,53 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
4. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2019 r. 274,50 zł
(254,17 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
5. Prenumerata - lipiec-grudzień 2019 r. 274,50 zł
(254,17 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
6. Prenumerata - styczeń-marzec 2019 r. 137,25 zł
(127,08 zł + 8% VAT)
szt.
7. Prenumerata - kwiecień-czerwiec 2019 r. 137,25 zł
(127,08 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
8. Prenumerata - lipiec-wrzesień 2019 r. 137,25 zł
(127,08 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Korzyści z prenumeraty
Promocje

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
z dodatkiem Serwis Podatkowy

Ukazuje się co 10 dni
(wydawany 1., 10. i 20. dnia każdego miesiąca)
ISSN:1231-0395

W ciągu roku ukazuje się:
36 numerów Czasopisma
12 numerów Serwisu Podatkowego
36 dodatków

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 76 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych to zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce Czasopismo wśród Głównych Księgowych i Księgowych, docierające co 10 dni do ponad 24 000 firm i instytucji.

W każdym numerze na 76 stronach wyjaśniamy problemy związane ze stosowaniem przepisów z: VAT, PIT, CIT, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podajemy interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo. Omawiamy problemy Czytelników poruszane w pytaniach, podpowiadamy najlepsze rozwiązania. Podajemy praktyczne przykłady wraz z ewidencją księgową. Prezentujemy odpowiedzi na nasze pytania kierowane do Ministerstwa Finansów i innych ministerstw.

Nieodłączną częścią Biuletynu są stałe comiesięczne dodatki: Serwis Podatkowy (68 stron) i Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe (56 stron).

Działy tematyczne

 • Koniecznie przeczytaj
  W dziale tym podajemy m.in. komunikaty i wyjaśnienia Min. Fin., w tym także prezentujemy odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa.

 • Nowe przepisy prawne
  Opisujemy bieżące zmiany dotyczące podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wielu innych zagadnień.

 • Kompleksowe opracowania
  W opracowaniach kompleksowych omawiamy zasady rozliczania operacji gospodarczych, występujących w praktyce, z uwzględnieniem regulacji z zakresu m.in.: VAT, PIT, CIT, ZUS. Przedstawiamy także ich ewidencję księgową.

 • Podatek VAT
  Omawiamy rozliczanie VAT w obrocie krajowym i zagranicznym, powstawanie obowiązku podatkowego, korygowanie VAT, rozliczenia VAT m.in. w budownictwie i transporcie. Opisujemy stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  W dziale wyjaśniamy zasady ustalania przychodów, kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, omawiamy zwolnienia przedmiotowe, zasady opodatkowania leasingu i innych zdarzeń gospodarczych.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Dział poświęcony zagadnieniom dotyczącym opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą. Wskazujemy w nim obowiązki płatników, omawiamy zwolnienia z podatku oraz warunki stosowania ulg i odliczeń.

 • Środki trwałe
  W dziale tym prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tematyka rozpatrywana jest w aspekcie podatkowym i bilansowym, wraz z ewidencją księgową.

 • Ubezpieczenia społeczne
  Zagadnienia omawiane w tym dziale dotyczą składek ZUS oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich, itp.

 • Prawo pracy
  W tym dziale piszemy m.in. o: urlopach pracowniczych, zasadach zatrudniania i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń i ekwiwalentów. Poruszamy także zagadnienia związane z ZFŚS.

 • Rachunkowość
  Wyjaśniamy tu szeroko zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, podajemy ewidencję księgową operacji gospodarczych (w tym – na praktycznych przykładach liczbowych), omawiamy zagadnienia dotyczące bilansu.

Dodatki:

Serwis Podatkowy (68 stron) - ukazuje się cyklicznie raz w miesiącu.
Zawiera najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych przepisów ustawy o VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poszczególne numery Serwisu dotyczą wybranego tytułu podatkowego (po 4 w trakcie roku z zakresu VAT, PIT i CIT). Prezentowane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych wzbogacane są komentarzami redakcji.

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe (56 stron) - ukazują się cyklicznie raz w miesiącu.
Dodatek zawiera wszystkie niezbędne stawki, kwoty, m.in. wysokość diet, ryczałtów, odsetek, kursy walut, dane do ustalenia wpłat na ZUS, PFRON oraz nowości z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. W czytelny sposób poprzez zamieszczenie odpowiedniej grafiki w spisie treści zaznaczamy zagadnienia, w których nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Dzięki temu nasi Czytelnicy otrzymują opracowanie praktyczne, które umożliwia szybkie odnalezienie bieżących informacji w odpowiedni sposób uaktualnionych.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki merytoryczne przedstawiają wybrane zagadnienie w sposób kompleksowy wraz z podaniem gotowych rozwiązań podatkowych i ewidencyjnych przedstawionych na praktycznych przykładach liczbowych. Problemy będące przedmiotem danego opracowania, w celu większej przystępności, dodatkowo prezentowane są w formie najczęściej pojawiających się w praktyce pytań i odpowiedzi. Natomiast dodatki z przepisami prawa zawierają akty prawne, w odpowiedni sposób ujednolicone przez Wydawnictwo. Każdy prenumerator Biuletynu Informacyjnego z początkiem roku otrzymuje komplet podstawowych przepisów nieodzownych przy prowadzeniu działalności (m.in. VAT, CIT, PIT czy ustawa o rachunkowości). W razie potrzeby wynikającej z wprowadzenia istotnych nowelizacji nowe edycje przepisów mogą pojawiać się również w trakcie roku.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Księgowego

Pomocniki Księgowego
Zawierają najważniejsze na co dzień, niezbędne do stosowania w praktyce komentarze, porady a także przepisy prawne obejmujące wąski zakres zagadnień, które są bardzo istotne dla Czytelników. Pomocniki stanowią opracowania poświęcone jednemu zagadnieniu, prezentując go w sposób zwięzły, a zarazem wyczerpujący. Przedstawiana w nich tematyka związana jest z aktualnie powstającymi problemami osób związanych z księgowością jednostek. Może ona dotyczyć dominujących w danym okresie prac księgowych lub być następstwem wprowadzenia do stosowania nowych przepisów, interpretacji, wyjaśnień czy rozwiązań prawnych.

Ściągi

Ściągi
Zawierają ważne informacje podane w praktycznej i poręcznej formie. Poszczególne „Ściągi” dotyczą opracowań monotematycznych, przydatnych szerokiemu gronu naszych Czytelników. Ich uniwersalność przejawia się w doborze zagadnień i przyjaznym sposobie ich prezentacji. Zagadnienia opracowane są w sposób syntetyczny, zawierają informacje - na dany temat - niezbędne i zarazem wystarczające w codziennej pracy.


Płyty CD
Dodatki w formie płyt CD zawierają kompleksowe opracowania poświęcone jednemu zagadnieniu. Stanowią kompletny zbiór informacji dotyczący danego tematu. Wykorzystując elektroniczną formę prezentacji, opracowania zawarte na płytach CD stanowią swoiste połączenie tekstu drukowanego oraz możliwości, jakie stwarzają programy komputerowe. Dzięki temu opracowania mogą być wzbogacane np. o wzory aktywnych druków czy deklaracji podatkowych gotowych do wykorzystania w praktyce.

Sprawdź, jakie płyty ukazały się do tej pory na www.cd.gofin.pl.

Korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, to oprócz specjalistycznych informacji i porad, również wiele przywilejów i korzyści:

Biuletyn Informacyjny on-line
eWYDANIE

Dostęp do wersji internetowej czasopisma Biuletyn Informacyjny on-line - www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/bi

Zalety i zawartość serwisu:

 • eWYDANIE Biuletynu Informacyjnego z możliwością korzystania na trzy sposoby:
  - przeglądanie on-line, za pomocą przeglądarki internetowej,
  - za pomocą programu off-line (po pobraniu wydawnictw z internetu),
  - w Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS,
  (czytaj więcej o eWYDANIU tutaj »)
 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

Wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - www.interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - www.orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - www.wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - www.druki.gofin.pl »
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - www.przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - www.wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - www.terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - www.kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - www.klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1., 10. i 20. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku

Dodatki

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, płyty CD

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

Dyżury telefoniczne specjalistów

Telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów
Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z comiesięcznym dodatkiem Serwis Podatkowy występuje w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2019 rok
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z 20% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2019 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 14% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2019 rok

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z 7% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na cały 2019 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na IV-XII 2019 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na IV-XII 2019 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na IV-XII 2019 roku

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z nagrodami gwarantowanymi

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na IV-XII 2019 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.