Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »  Czasopisma  »   Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Fachowa pomoc dla firm i instytucji !
20 000 Prenumeratorów !

Ukazuje się 2 razy w miesiącu (1. i 10. dnia każdego miesiąca)

Z prenumeratą Czasopisma w wersji drukowanej, wersja internetowa, eWYDANIE oraz wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM. Sprawdź zasady dostępności POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2019 r. 366,00 zł
(338,89 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
2. Prenumerata - kwiecień-grudzień 2019 r. 274,50 zł
(254,17 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
3. Prenumerata - czerwiec-grudzień 2019 r. 213,50 zł
(197,69 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
4. Prenumerata - styczeń-czerwiec 2019 r. 183,00 zł
(169,44 zł + 8% VAT)
szt.
5. Prenumerata - lipiec-grudzień 2019 r. 183,00 zł
(169,44 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
6. Prenumerata - styczeń-marzec 2019 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
7. Prenumerata - kwiecień-czerwiec 2019 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
8. Prenumerata - lipiec-wrzesień 2019 r. 91,50 zł
(84,72 zł + 8% VAT)
szt.
+ wersja internetowa
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Korzyści z prenumeraty
Promocje

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Dwutygodnik
(wydawany 1. i 10. dnia każdego miesiąca)
ISSN: 1507-6962

W ciągu roku ukazują się:
24 numery Czasopisma
23 dodatki

Każdy numer Czasopisma:
liczba stron - 68 (co najmniej)
format - B5
rodzaj okładki - miękka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalny dwutygodnik o tematyce kadrowo-płacowej, obejmujący zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy.

Omawiane w nim tematy zawierają wiele przykładów, wzorów wypełnionych druków oraz przydatnych pism. Publikowane artykuły uwzględniają interpretacje organów resortowych i orzecznictwo.

Prenumeratorzy na łamach 68-stronicowego Czasopisma odnajdą praktyczne rozwiązania problemów występujących w codziennej pracy, w tym odpowiedzi na pytania zadawane redakcji.

W Czasopiśmie omawiane są też zmiany w prawie wraz z komentarzem redakcji oraz podawane informacje o ważnych terminach.

Działy tematyczne

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  Omawia zagadnienia związane z rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Porusza tematykę dotyczącą rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń, ustalania podstawy wymiaru składek ZUS, sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej, sankcji i ulg.

 • Świadczenia chorobowe
  Przedstawia problematykę związaną z ustalaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego przysługujących pracownikom, a także innym osobom ubezpieczonym. Wskazuje zasady ustalania podstawy wymiaru tych świadczeń oraz ich wypłaty.

 • Emerytury i renty
  Obejmuje tematykę związaną z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń przedemerytalnych wypłacanych z ZUS. Ponadto omawia zagadnienia związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  Porusza tematy dotyczące m.in. zawierania umów o pracę, zmian ich warunków oraz ich rozwiązywania.

 • Czas pracy
  Omawia zagadnienia dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy, a ponadto tematykę pracy w niedziele, święta, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

 • Urlopy
  Tematyka z tego zakresu obejmuje zasady nabywania prawa do urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, tj. urlopów: macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych, a także urlopów bezpłatnych oraz urlopów dodatkowych np. dla pracowników niepełnosprawnych.

 • Wynagrodzenia
  Obejmuje zagadnienia związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia urlopowego, odpraw, ekwiwalentów i innych świadczeń pracowniczych. Ponadto porusza kwestię ochrony wynagrodzenia za pracę.

 • BHP
  Omawia zagadnienia dotyczące warunków bezpiecznej pracy, szkoleń pracowników oraz badań profilaktycznych. Porusza problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Rozliczenia z PFRON
  Obejmuje zagadnienia związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacją składek ZUS oraz dokonywaniem wpłat na PFRON.

 • Pracownicze plany kapitałowe
  Zawiera tematy dotyczące m.in. gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), finansowania i dokonywania wpłat do PPK, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

 • Vademecum kadrowca
  Zamieszcza tematy opracowane z myślą o początkujących pracownikach kadrowo-płacowych oraz zagadnienia ujęte w sposób kompleksowy. Ponadto zawiera relacje z dyżurów telefonicznych.

 • Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
  Opisuje nowe regulacje prawne, sygnalizuje nadchodzące zmiany w ustawodawstwie, a także publikuje wyjaśnienia i komunikaty resortowe.

Dodatki:

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

Wskaźniki i stawki (24 strony) - dodatek ukazuje się cyklicznie raz na kwartał.
W dodatku w przejrzysty sposób prezentowane są w formach tabelarycznych aktualne wskaźniki i stawki niezbędne dla pracowników służb kadrowo-płacowych. W celu zwrócenia użytkownikom uwagi na nową wysokość wskaźnika/stawki w stosunku do poprzedniego okresu jest ona oznaczona wyrazem „Zmiana”.

W opracowaniu zamieszczane są m.in. wskaźniki dotyczące składek ZUS, zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, prawa pracy oraz wpłat na PFRON.

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawa

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
Dodatki z przepisami prawnymi zawierają ujednolicone przez redakcję, na dzień wydania, teksty ustaw, rozporządzeń wykonawczych lub zbiór przepisów dotyczących danego zagadnienia. Dobór publikowanych aktów prawnych podyktowany jest tematyką czasopisma i zachodzącymi zmianami w prawie z tego zakresu.

Dodatki merytoryczne obejmują kompleksowo omówione zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Zawierają wiele praktycznych przykładów oraz wzorów wypełnionych druków. Opracowania te uwzględniają aktualne orzecznictwo i interpretacje resortowe.

Sprawdź, jakie dodatki ukazały się do tej pory na www.dodatki.gofin.pl.

Pomocniki Kadrowego

Pomocniki Kadrowego
Zawierają krótkie i praktyczne opracowania dotyczące jednego wybranego zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy. Przygotowane w jasny i przystępny sposób, także z myślą o początkujących kadrowcach.
W tej formie publikowane są również wchodzące w życie nowe akty prawne opatrzone komentarzem redakcji.

Ściągi

Ściągi
Przygotowane najczęściej w formie tabel wykazy niezbędnych danych bądź zbiory informacji obejmujących jedno zagadnienie. Wykonane w przejrzysty sposób do wykorzystania podczas bieżącej pracy.


Płyty CD
Sprawdź, jakie płyty ukazały się do tej pory na www.cd.gofin.pl.

Korzyści z prenumeraty

Prenumerata czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy, to oprócz specjalistycznych informacji i porad, również wiele przywilejów i korzyści:

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line
eWYDANIE

Dostęp do wersji internetowej czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/uipp

Zalety i zawartość serwisu:

 • eWYDANIE Ubezpieczeń i Prawa Pracy z możliwością korzystania na trzy sposoby:
  - przeglądanie on-line, za pomocą przeglądarki internetowej,
  - za pomocą programu off-line (po pobraniu wydawnictw z internetu),
  - w Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS,
  (czytaj więcej o eWYDANIU tutaj »)
 • bieżący numer czasopisma (dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej),
 • archiwum z ostatnich 6 lat (czasopisma wraz ze specjalistycznymi dodatkami, stanowiącymi kompleksowe opracowania na najczęściej pojawiające się problemy),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści czasopisma,
 • redakcja informuje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję czasopisma (niezależnie od cyklu wydawniczego czasopisma w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

Wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - www.interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - www.orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - www.wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - www.druki.gofin.pl »
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - www.przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - www.wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - www.terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - www.kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - www.klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
1., i 10. dnia miesiąca nowy numer na Twoim biurku

Dodatki

Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi, płyty CD

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

Dyżury telefoniczne specjalistów

Telefoniczne porady ekspertów w ramach codziennych dyżurów
Sprawdź harmonogram dyżurów »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

Ubezpieczenia i Prawo Pracy występują w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2019 rok
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z 20% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2019 rok

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z 14% rabatem i nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na cały 2019 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na IV-XII 2019 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na IV-XII 2019 roku

Sprawdź »
Komplet nr 2 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 2
z nagrodami gwarantowanymi

Wszystkie Czasopisma
w prenumeracie na IV-XII 2019 roku

Sprawdź »
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.