Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »   Archiwum 2017
Biuletyn Informacyjny - Archiwum 2017
Czasopismo - Archiwum 2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy - Archiwum 2017
Czasopismo - Archiwum 2017
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Poradnik VAT - Archiwum 2017
Czasopismo - Archiwum 2017
Poradnik VAT
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości - Archiwum 2017
Czasopismo - Archiwum 2017
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Przegląd Podatku Dochodowego - Archiwum 2017
Czasopismo - Archiwum 2017
Przegląd Podatku Dochodowego
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Serwis Podatkowy - Archiwum 2017
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego - Archiwum 2017
Serwis Podatkowy
Rabat 50%
Cena 1 szt.
7,00 zł
Więcej
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek tematyczny
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Dodatek tematyczny
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Dodatek tematyczny
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Dodatek tematyczny
Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Dodatek tematyczny
Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Dodatek tematyczny
Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczenia podatkowe w spółkach
Dodatek tematyczny
Rozliczenia podatkowe w spółkach
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Dodatek tematyczny
Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Dodatek tematyczny
Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dodatek tematyczny
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatek tematyczny
Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek tematyczny
Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Dodatek tematyczny
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Dodatek tematyczny
Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Dodatek tematyczny
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Deklaracje i zapłata podatku VAT
Dodatek tematyczny
Deklaracje i zapłata podatku VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wybrane przepisy z zakresu BHP. Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy z zakresu BHP
Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2017 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek tematyczny
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2017 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatkowa księga w praktyce
Dodatek tematyczny
Podatkowa księga w praktyce
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Środki trwałe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11. Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.
Dodatek – przepisy prawne
Środki trwałe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych
Dodatek tematyczny
Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Dodatek tematyczny
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Dodatek tematyczny
Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sposób opodatkowania usług świadczonych w obrocie z zagranicą
Dodatek tematyczny
Sposób opodatkowania usług świadczonych w obrocie z zagranicą
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o promocji zatrudnienia. Stan prawny na 1 października 2017 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o promocji zatrudnienia
Stan prawny na 1 października 2017 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dodatek tematyczny
Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Dodatek tematyczny
Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie PIT i CIT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Dodatek tematyczny
Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o promocji zatrudnienia. Stan prawny na 1 października 2017 r.
Dodatek – przepisy prawne
Regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich
Stan prawny na 1 listopada 2017 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa w firmie
Dodatek tematyczny
Dokumentacja kadrowa w firmie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wydatki na promocję firmy
Dodatek tematyczny
Wydatki na promocję firmy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Dodatek tematyczny
Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Dodatek tematyczny
Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Transakcje zagraniczne w interpretacjach indywidualnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dochody uzyskane za granicą w rozliczeniu PIT
Dodatek tematyczny
Dochody uzyskane za granicą w rozliczeniu PIT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Klasyfikacja Środków Trwałych na 2018 r. ze stawkami amortyzacyjnymi
Dodatek tematyczny
Klasyfikacja Środków Trwałych na 2018 r. ze stawkami amortyzacyjnymi
Cena dodatku
9,50 zł 19,00 zł
Więcej
Książka
Książka"Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2017 roku"
Cena:
34,00 zł 68,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »