Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »   Archiwum 2020
Biuletyn Informacyjny - Archiwum 2020
Czasopismo - Archiwum 2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy - Archiwum 2020
Czasopismo - Archiwum 2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Poradnik VAT - Archiwum 2020
Czasopismo - Archiwum 2020
Poradnik VAT
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości - Archiwum 2020
Czasopismo - Archiwum 2020
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Przegląd Podatku Dochodowego - Archiwum 2020
Czasopismo - Archiwum 2020
Przegląd Podatku Dochodowego
Rabat 50%
Cena 1 szt.
12,00 zł
Więcej
Serwis Podatkowy - Archiwum 2020
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego - Archiwum 2020
Serwis Podatkowy
Rabat 50%
Cena 1 szt.
7,00 zł
Więcej
Pakiet „Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm


PUBLIKACJA + eBook
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm
Cena
25,00 zł  19,00 zł
Więcej
Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Dodatek tematyczny
Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek tematyczny
Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Pobór podatku u źródła w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie prywatnego najmu
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie prywatnego najmu
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Dodatek tematyczny
Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym
Dodatek tematyczny
Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych
Dodatek tematyczny
Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
Dodatek tematyczny
Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze. Stan prawny na 10 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2020 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT od usług niematerialnych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT od usług niematerialnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalanie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego w VAT
Dodatek tematyczny
Ustalanie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego w VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.
Dodatek tematyczny
VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?
Dodatek tematyczny
Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.
Cena dodatku
8,00 zł 16,00 zł
Więcej
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Dodatek tematyczny
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Nowy JPK_VAT z deklaracją - aktualizacja na 1.10.2020 r.
Dodatek tematyczny
Nowy JPK_VAT z deklaracją - aktualizacja na 1.10.2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie podatku VAT w praktyce - porady, instrukcje, checklisty
Dodatek tematyczny
Rozliczanie podatku VAT w praktyce - porady, instrukcje, checklisty
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zmiany w VAT w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Zmiany w VAT w 2021 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie cudzoziemców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wdrożenie PPK w firmie
Dodatek tematyczny
Wdrożenie PPK w firmie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Dodatek tematyczny
Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podróże służbowe, w tym kierowców
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe, w tym kierowców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Dodatek tematyczny
Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stan prawny na 1 października 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Stan prawny na 1 października 2020 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Dodatek tematyczny
Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wybrane przepisy z zakresu świadczeń chorobowych. Stan prawny na 1 listopada 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy z zakresu świadczeń chorobowych
Stan prawny na 1 listopada 2020 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Dodatek tematyczny
Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Dodatek tematyczny
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4. Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dodatek tematyczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Dodatek tematyczny
Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Cena dodatku
9,50 zł 19,00 zł
Więcej
Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Dodatek tematyczny
Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Dodatek tematyczny
Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6. Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6...
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Dodatek tematyczny
Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Dodatek tematyczny
Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Dodatek tematyczny
Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Książka Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2020 roku
Książka "Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2020 roku"
Cena:
24,00 zł 59,00 zł
Więcej
Książka Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2020 roku
Książka "Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2020 roku"
Cena:
29,00 zł 67,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.