Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej do 50%  »   Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Dodatek tematyczny nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Ofeta ważna do wyczerpania zapasów !
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018 9,50 zł
(8,80 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Dodatek tematyczny nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy i instytucji, zawierająca najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 r. Na 100 stronach przedstawiamy w niej zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości. Opisujemy, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Omawiamy również nowe/zmienione przepisy m.in. ustawy o KRS i Kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera ponadto ważne limity stawek na 2018 r.

pokaż fragmenty artykułów

I. LIMITY NA 2018 ROK

W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości określono limity dla określonych zdarzeń gospodarczych lub uprawniające do korzystania z pewnych uproszczeń. Niektóre limity wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu ogłoszonego przez...

1. Limity dla celów podatku dochodowego

Limit na 2018 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych W 2018 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy, którzy w 2017 r.: uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej...

2. Limity dla celów VAT

W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z ...

3. Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy - według ustawy...

II. ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)

Głównym źródłem zmian przepisów o podatku dochodowym (PIT i CIT) jest ustawa...

1. Zmiany w PIT

1.1. Większa kwota wolna od podatku w PIT

Od 2018 r., zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 27 ust. 1a ustawy o PDOF,...

1.2. Zwiększone limity i nowe zwolnienia z PIT

Ustawa nowelizująca z dnia 27 października 2017 r. wprowadziła zmiany do art. 21...

1.3. Szerszy zakres ulg rehabilitacyjnych

Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. poszerzono krąg osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Po zmianie ...

1.4. Wyższy limit 50% kosztów twórców i ograniczenie osób uprawnionych do tych kosztów

Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. podwyższono do kwoty 85.528 zł rocznie limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców (w 2017 r. limit wynosił 42.764 zł). Jednocześnie do ...

1.5. Przychody i koszty z realizacji praw z papierów wartościowych

Zgodnie z dodanym ust. 4 do art. 10 ustawy o PDOF (ustawą nowelizującą z dnia...

1.6. Koszty uzyskania niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych albo praw majątkowych

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. do art. 22...

1.7. Programy motywacyjne

Za sprawą "dużej" nowelizacji w art. 24 ust. 11, 11a i 11b ustawy o PDOF...

1.8. Zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ustawa nowelizująca z dnia 24 października 2017 r. uchyliła art. 24a ust. 3a-3c. Przypomnijmy, że przepisy te nakładały obowiązek złożenia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy: ...

1.9. Nowelizacja przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa nowelizująca z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2175) wprowadziła zmiany m.in. w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków przez podatników stosujących tę formę opodatkowania....

1.10. Inne ważne zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.finanse.mf.gov.pl) zamieściło wyjaśnienie dotyczące ważniejszych zmian w PIT, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., jakie zostały wprowadzone "dużą" nowelizacją. Poniżej podajemy pozostałe (nieopisane...

1.11. Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kredytów i odsetek

W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2017 r., pod poz. 2167, opublikowano ...

1.12. Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.

W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 1188, opublikowano ...

1.13. Wyższe stawki karty podatkowej w 2018 roku

W Monitorze Polskim z 30 listopada 2017 r., pod poz. 1111, opublikowano ...

1.14. Nowe wzory oświadczeń, zeznań, deklaracji i informacji w zakresie PIT

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2017 r., pod poz. 2352, opublikowano ...

2. Zmiany w CIT

2.1. Odrębne źródła przychodu w CIT

Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT wyodrębnia się nowe źródło przychodów, tj. przychody z zysków kapitałowych. Przychody, które składają się na to źródło przychodów, zostały wymienione w "nowym" ...

2.2. Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r.

Przychód z odpłatnego świadczenia usług Z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowano art. 14 ustawy...

2.3. Limitowane ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych

W myśl "nowego" art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy CIT są zobowiązani...

2.4. Kwoty wypłacone z zysku netto

Od 1 stycznia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto) - patrz: "nowy" ...

2.5. Odsetki od pożyczek/kredytów w kosztach podatkowych w 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy art. 15c ustawy...

2.6. Zmiany w przepisach o podatkowej grupie kapitałowej

...

2.7. Likwidacja zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych na działalność rolniczą

W ustawie o PDOP uchylony został pkt 4e w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP. Przepis ten przewidywał zwolnienie przedmiotowe, którym objęte były dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, w części przeznaczonej...

2.8. Koszty z tytułu objęcia udziałów (akcji)

W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2017 r., pod poz. 2201, opublikowano ustawę z dnia...

2.9. Dane największych podatników CIT będą publikowane

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 2369, opublikowano ustawę z dnia 24 listopada...

2.10. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwolnione od CIT

W Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2017 r., pod poz. 1566, opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Mocą tej ustawy m.in. zmieniono system zarządzania zasobami wodnymi, tworząc Państwowe...

3. Zmiany wspólne dla podatników PIT i CIT

3.1. Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski

W art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o PDOF i ...

3.2. Uzupełnienie słowniczka pojęć

W art. 5a pkt 29a ustawy o PDOF i ...

3.3. Zmiana definicji podmiotów powiązanych i sposobu szacowania niektórych przychodów

Do obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzono zmiany polegające na nietraktowaniu jako powiązanych, podmiotów których udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek...

3.4. Ujmowanie w kosztach podatkowych niezapłaconych wierzytelności

Wierzytelności nieściągalne/umorzone Dotychczas kwestią sporną było to, czy do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć wierzytelności nieściągalne w kwocie netto czy brutto. To samo dotyczyło wierzytelności umorzonych. Na łamach...

3.5. Minimalny podatek od niektórych nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o PDOP został dodany art. 24b,...

3.6. Brak obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy

Podatnicy są generalnie zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie...

3.7. Opłaty i należności za korzystanie z praw autorskich i licencji

Od 1 stycznia 2018 r. wyłączono z kosztów uzyskania przychodów - na podstawie ...

3.8. Wydatki na żłobki i przedszkola w kosztach podatkowych

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. podatnicy mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez nich koszty (pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych): ...

3.9. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Obowiązek opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (zwane dalej także CFC) istnieje od 1 stycznia 2015 r. Ustawą nowelizującą z dnia 27 października 2017 r. zmienione zostały...

3.10. Zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Mając na celu ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia takiej działalności uchwalono ...

3.11. Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe

Opłata recyklingowa jako koszt/przychód podatkowy u podatników PIT i CIT W związku z wprowadzeniem obowiązku poboru opłaty recyklingowej za torby foliowe, w ustawach o podatku dochodowym zawarto regulacje określające, jak takie opłaty rozliczać...

3.12. Planowane zmiany w PIT/CIT

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu...

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie kilka zmian, o których należy pamiętać, rozliczając zakup środka trwałego, a także kontynuując jego amortyzację....

4.1. Wejście w życie KŚT 2016

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje m.in. dla celów podatkowych oraz bilansowych "nowa" KŚT 2016 wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)...

4.2. Podwyższenie ustawowego limitu niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł

Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT), dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł stosowany przy rozliczeniach nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środka trwałego (także nabycia...

4.3. Nowy warunek w definicji wartości niematerialnej i prawnej

Od 1 stycznia 2018 r. w definicji wartości niematerialnej i prawnej wprowadzono dodatkowy warunek nabycia takich wartości od innego podmiotu. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, wprowadzona zmiana nastąpiła w związku...

4.4. Nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia

Od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone ograniczenia w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych tytułem darmym, tj. w drodze spadku i darowizny. Wynika to bezpośrednio z nowego brzmienia ...

4.5. Ograniczenia w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych i ponownie nabytych

Od 1 stycznia 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych,...

III. ZMIANY W VAT

1. Od 2018 r. deklaracje i ewidencje VAT w formie elektronicznej i JPK

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej mieli wyłącznie podatnicy: obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,   będący dostawcami towarów lub świadczący usługi,...

2. Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.

W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 r., pod poz. 62, opublikowano ustawę...

3. Zmiany w VAT wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom

W Dz. U. z 29 grudnia 2017 r., pod poz. 2491, opublikowano ustawę z dnia...

4. Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2454, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Generalnie zakres...

5. Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych 8% stawką VAT

W wyroku C-678/13 z 4 czerwca 2015 r. TSUE orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw: ...

6. Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym

Pierwsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewidywała zmianę dotyczącą m.in. wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej. Planowana zmiana miała polegać...

7. Wykaz podatników VAT czynnych - szersze informacje o podatniku

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2017 r. Projekt ten reguluje zasady...

8. Planowane uproszczenia w VAT

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września 2017 r.). Projekt...

9. Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych

Na temat zmian w ustawie o VAT, jakie mają zostać wprowadzone w zakresie kas fiskalnych, pisaliśmy ogólnie w ...

IV. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września 2017 r.). Projekt...

V. ZMIANY W PRAWIE PRACY

1. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej

W Dzienniku Ustaw z 15 września 2017 r., pod poz. 1747, opublikowano ...

2. Wzrost świadczeń pochodnych związanych z wynagrodzeniem minimalnym

Wzrost wynagrodzenia minimalnego (2.100 zł w 2018 r.) wpływa na podniesienie świadczeń związanych z pracą, które ustalane są na podstawie tego wynagrodzenia. Do świadczeń zależnych od wynagrodzenia minimalnego zalicza się dodatek za...

3. Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych w 2018 r.

W stanie prawnym obowiązującym do końca lutego 2018 r. praca w niedzielę w placówkach handlowych jest niedozwolona tylko wówczas, gdy w tym dniu przypada święto wymienione w ...

4. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. pojawiła się nowa forma zatrudniania cudzoziemców, tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Wydawane jest ono przez starostę na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku...

5. Zmiana definicji pracownika młodocianego

Z dniem 1 września 2018 r. ulegnie zmianie art. 190 § 1 i 2 K.p., który zawiera...

6. W 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony

W dniu 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać zasady zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony. ...

VI. ZMIANY W SKŁADKACH ZUS

1. Od 1 stycznia 2018 r. wpłata składek ZUS na jeden rachunek

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. płatnicy składek mieli obowiązek opłacać składki ubezpieczeniowe na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: ubezpieczenia społeczne,   ubezpieczenie...

2. Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.443 zł (w 2017 r. wynosiło 4.263 zł). Kwota tego wynagrodzenia określa niektóre limity w podstawach wymiaru składek ZUS. Podobnie - niektóre...

2.1. Składki społeczne przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacający składki społeczne na ogólnych zasadach Zasadniczo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa...

2.2. Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP

Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określa roczną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynika to z ...

2.3. Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej

Wzrost w 2018 r. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczna spowodował automatycznie podwyższenie miesięcznej granicy podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewidzianej dla niektórych grup ubezpieczonych, tj. m.in. dla osób prowadzących...

2.4. Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.100 zł. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie zwiększył podstawę wymiaru składek ZUS pracowników wynagradzanych...

2.5. Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym dla tych pracowników...

2.6. Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety z tytułu podróży...

3. Nowe zasady finansowania składek ZUS za nianie

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zwanej dalej umową uaktywniającą)....

4. Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek dopiero od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. ma zostać zniesiony roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych....

VII. ZMIANY W PROCEDURZE PODATKOWEJ W 2018 R.

1. Nowe zaświadczenie dla kontrahentów podatnika

Kontrahenci zyskali nowe możliwości oceny wiarygodności podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Mogą wystąpić do urzędu skarbowego o wystawienie zaświadczenia informującego, czy przedsiębiorca: złożył lub nie złożył deklaracji lub innego dokumentu,...

2. E-licytacje w urzędach skarbowych

Licytacje rzeczy zajętych przez urzędy skarbowe w toku postępowań egzekucyjnych mogą być od 1 stycznia 2018 r. przeprowadzane przez internet. Obwieszczenia o e-licytacjach mają być zamieszczane w specjalnej zakładce w systemie teleinformatycznym...

3. STIR i blokada rachunków rozliczeniowych

Administracja skarbowa zyskała nowe narzędzia do walki z przestępcami podatkowymi, zwłaszcza w zakresie wyłudzeń VAT, dzięki ...

3.1. Informacje o rachunkach i zestawienia transakcji

Ustawa przewiduje powstanie STIR - systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej służącego do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych....

3.2. Blokada rachunku do 72 godzin

Szef KAS zyskał prawo do nakazania bankowi lub SKOK-owi - w formie postanowienia - blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Skutkiem blokady jest uniemożliwienie...

4. Rejestr Należności Publicznoprawnych ruszy 1 lipca 2018 r.

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) miał ruszyć 1 stycznia 2018 r. Termin ten został przesunięty na 1 lipca 2018 r. RNP ma zawierać informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla...

VIII. PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2018 R.

Zmiany przepisów, jakie są planowane w 2018 r., dotyczące bezpośrednio ustroju czy instytucji ważnych dla spółek, nastąpić mają w szczególności za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych...

1. Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw

Szereg zmian w prawie dla przedsiębiorców z KRS przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest w Sejmie (stan na dzień oddania dodatku do...

2. Zmiany dla spółek wprowadzane Konstytucją Biznesu

W dniu 1 marca 2018 r. (z wyjątkami) mają wejść w życie przepisy ustaw określanych jako Konstytucja Biznesu, w tym m.in.: Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 2051) i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz...

3. Kwalifikowany doradca restukturyzacyjny

Wyodrębnienie grupy kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk sejmowy nr 2089). Mają być to...

4. Pozostałe projektowane zmiany w prawie

4.1. Centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości zastąpić ma krajowy rejestr zadłużonych

Z dniem 1 lutego 2018 r. ma wejść w życie art. 5 Prawa restrukturyzacyjnego. Prawo to, co do zasady, obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Jednak dopiero na początek lutego 2018 r. zaplanowano wejście...

4.2. Zbiorcze deklaracje PCC

Aktualne przepisy ustawy o PCC nie przewidują ewentualności polegającej na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień, w którym podpisane były umowy. W przypadku każdej pojedynczej...

4.3. Może będą ważne zmiany w K.s.h.

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ujęte są też ważne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek handlowych. Ustawa ta przewiduje bowiem szereg zmian...

IX. KONSTYTUCJA BIZNESU I REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej

W 2018 r. mają wejść w życie zupełnie nowe ustawy dla przedsiębiorców przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. Konstytucji Biznesu. Najważniejsza z tych ustaw, tj. Prawo przedsiębiorców, ma zacząć obowiązywać już od...

2. Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w naszym kraju unijne rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)....

X. POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada ona m.in. zmiany dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie oceny ciągłości orzeczeń oraz zasad udzielania informacji...

2. Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, którą m.in. sklepy zobowiązane są pobierać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach....

2.1. Regulacje dotyczące opłaty recyklingowej

Czym jest nowa opłata? Wprowadzenie opłaty recyklingowej za torby foliowe podyktowane było konicznością wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/720/UE z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do...

2.2. Opłata recyklingowa a VAT

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości czy opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania oraz czy podlega ona ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiało Ministerstwo Finansów...

2.3. Rozliczenie opłaty

Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Zatem...

3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.

W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. ...

4. "Nowa" PKWiU - dopiero od 1 stycznia 2019 r.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), zwana "PKWiU 2015", została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia...

5. Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2017 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Rozporządzenie zmieniające z dnia 12 grudnia...

6. Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2017 r., pod poz. 2141, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r....

7. Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2452, opublikowano ...

8. Nowe deklaracje i informacje PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy wzory deklaracji i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.