Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2019 w formie papierowej  »   Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Oferta ważna do wyczerpania zapasów !
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Publikacja dostępna również w formie eBook - Sprawdź »
Publikacja dostępna również w zestawie - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019 13,00 zł
(12,04 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

pokaż fragmenty artykułów

I. LIMITY NA 2019 ROK

W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. posiadania statusu małego podatnika, możliwości dokonywania jednorazowej...

1. Limity dla celów podatku dochodowego

Limit na 2019 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Jednym z warunków opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprzekroczenie limitu przychodów określonego w ...

2. Wybrane limity bilansowe

Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. Księgi rachunkowe muszą prowadzić bez względu na wielkość osiąganych przychodów m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe czy spółki komandytowo-akcyjne. Ponadto...

3. Limity dla celów VAT

W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z ...

II. ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)

1. Zmiany wspólne w CIT i PIT

1.1. Zmiany dotyczące używania samochodów osobowych - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159) wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania...

1.2. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadziła wiele uproszczeń i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Istotą tej ustawy jest...

1.3. Nowe zasady odliczania straty podatkowej

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP oraz ...

1.4. Wartość pracy własnej podatnika i wspólników spółki osobowej oraz członków ich rodzin

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r., na podstawie art. 16 ust. 1...

1.5. Kopia certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby (zamieszkania - na gruncie ustawy o PDOF) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby (zamieszkania - na gruncie...

1.6. Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT

Mocą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), do ustaw o podatku dochodowym (CIT, PIT) dodano nowe zwolnienia. ...

1.7. Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. podatnicy nie mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem m.in. składek na...

1.8. Danina solidarnościowa w CIT/PIT

W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r., pod poz. 2192, opublikowano ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie z dniem...

1.9. Nowe regulacje dotyczące cen transferowych

W 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące cen transferowych. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,...

1.10. Pobór podatku u źródła w świetle zmian przepisów CIT/PIT

Przepisy ustaw o podatku dochodowym określają przypadki, w których pobór należnego podatku dochodowego dokonywany jest "u źródła", tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty określonych należności na rzecz podatnika krajowego lub zagranicznego. Obowiązkiem...

1.11. Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.

Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków regulują art. 24b ustawy o PDOP...

1.12. Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193...

1.13. Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Mocą ...

1.14. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax

Istota podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków ...

1.15. Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Ustawa wprowadza powszechny system dobrowolnego oszczędzania, w ramach pracowniczych planów...

1.16. Staż uczniowski i odliczanie od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego - zmiany w CIT/PIT

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2245, opublikowano ustawę...

1.17. Odliczenie od dochodu wydatków związanych z wdrożeniem systemów informatycznych o zdarzeniach medycznych

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2429, opublikowano ustawę...

1.18. Pozostałe zmiany

Mocą ustawy z dnia...

2. Zmiany w CIT

2.1. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych...

2.2. Wprowadzenie 9% stawki CIT

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PDOP została wprowadzona stawka CIT w wysokości 9%, która zastąpiła dotychczasową 15% stawkę CIT. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 23...

2.3. Alternatywne spółki inwestycyjne

Wolne od podatku dochodowego są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji). Tak jest pod warunkiem, że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały...

2.4. Zmiany w CIT związane ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym

W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2243 opublikowano ustawę...

3. Zmiany w PIT

3.1. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych...

3.2. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów PIT

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadziła m.in. zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów PIT (o zmianach wspólnych...

3.3. Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Mocą ustawy z dnia...

3.4. Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych

Sprzedaż prywatnych nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości), a także sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i prawa wieczystego użytkowania...

3.5. Nowe zasady sporządzania/składania zeznań/informacji dla celów PIT

W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej ustawą nowelizującą, która z pewnymi wyjątkami weszła w życie...

3.6. Zmiana zasad ustalania/opłacania zaliczek na podatek dochodowy u podatników PIT

Zapłata zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego Zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej (a także najmu i dzierżawy) należy wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni....

3.7. Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z dnia...

3.8. Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"

W Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018 r., pod poz. 2114, opublikowano ...

3.9. Uproszczenia dla rolników - zmiany w PIT

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2242, opublikowano ustawę...

3.10. Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2018 r., pod poz. 2362, opublikowano rozporządzenie Ministra...

3.11. Nowe wzory druków dla celów PIT

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory druków dla celów PIT: 1) pod poz. 2236 - ...

3.12. Określono wzór wniosku/informacji w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej

W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2522, opublikowano rozporządzenie...

4. Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w amortyzacji środków trwałych dotyczą przede wszystkim nowych limitów stosowanych przy amortyzacji samochodów osobowych, rozszerzenia zakresu stosowania limitu ulepszenia w wysokości 10.000 zł oraz możliwości...

III. ZMIANY W VAT

1. Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych...

1.1. Likwidacja wniosków o zwrot VAT i nowe wzory deklaracji VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi w 2018 r., dodatkowy wniosek o zwrot VAT musiał składać podatnik: dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonujący sprzedaży opodatkowanej,...

1.2. Skrócono terminy korekty VAT dokonywanej w ramach ulgi na złe długi

Obowiązujące w 2018 r. przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi wskazywały, że dla celów VAT nieściągalność wierzytelności uważało się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta...

2. Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2519, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Mocą tego rozporządzenia, generalnie utrzymano...

3. Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2018 r., pod poz. 2392, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie...

4. Dostosowanie przepisów o VAT do regulacji unijnych

Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2433) wdrożono...

4.1. Bony na towary lub usługi - opodatkowanie w 2019 r.

Ustawa zmieniająca wprowadza niezbędne definicje ustawowe, m.in. definicję bonu, emisji bonu oraz transferu bonu. Poprzez bon należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia...

4.2. Zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli na rzecz konsumentów) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce...

5. Zmiany w rejestrowaniu i wykreślaniu podatników z rejestru VAT

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2018 r., pod poz. 2354, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada...

6. Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą

...

7. Planowane zmiany w zakresie VAT

W ustawie o VAT planowane są m.in. następujące zmiany: 1) modyfikacja definicji pierwszego zasiedlenia (przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części) polegająca na odstąpieniu od...

IV. ZMIANY WPROWADZONE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy...

1. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowych uproszczeń W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości (dalej: ustawy), zwiększeniu o 50% uległy progi wartościowe decydujące o możliwości stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie: klasyfikowania umów...

2. Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro

Rozszerzenie katalogu jednostek mikro o osoby fizyczne i spółki osób fizycznych Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w odniesieniu do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek...

3. Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych

Wskutek nowelizacji ustawy (por. art. 74 ust. 1), skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych....

4. Zniesienie obowiązków informacyjnych

W wyniku zmiany art. 2 ust. 2 ustawy podmioty, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe, nie muszą zawiadamiać...

V. ZMIANY W PRAWIE PRACY

1. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie wymaganych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wprowadziła je ...

2. Obowiązek poinformowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z art. 946 K.p. dodanym od 1 stycznia 2019 r., w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia...

3. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze...

4. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia...

5. Uprawnienia związkowe dla zleceniobiorcy

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do członkostwa w związku zawodowym przysługuje osobie wykonującej pracę zarobkową, przez którą od powyższej daty rozumie się nie tylko pracownika etatowego, ale również osobę...

6. Ograniczenie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Generalnie każdy pracownik podejmujący pracę na określonym stanowisku musi odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te dzielą się na wstępne i okresowe. Te drugie mają za zadanie utrwalić...

7. Zmiana zakresu pracodawców uprawnionych do wykonywania zadań służby bhp

Zgodnie z art. 23711 K.p., bezwzględny wymóg tworzenia służby bhp dotyczy pracodawców zatrudniających więcej...

8. Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja art. 221 i ...

9. Większy zakres odliczeń od kwoty wolnej od potrąceń

Od 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), uległ zmianie...

10. Kwota wolna od potrąceń dla zleceniobiorcy

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umów cywilnoprawnych objęte jest ochroną przed egzekucją na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Kodeks ten w pewnym zakresie odwołuje się...

VI. SKŁADKI ZUS

1. Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy (wykonujący działalność na mniejszą skalę) z tytułu prowadzonej działalności mogą opłacać do ZUS niższe składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość zależy od osiągniętego...

2. Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.

Zasadniczo od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które mają ułatwić przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżyć koszty związane z ich przechowywaniem. Od tego dnia dla wszystkich nowo zatrudnionych...

3. Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.765 zł (w 2018 r. wynosiło 4.443 zł). Kwota tego wynagrodzenia określa niektóre limity w podstawach wymiaru składek ZUS. Podobnie - niektóre...

3.1. Składki społeczne przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacający składki społeczne na ogólnych zasadach Zasadniczo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak...

3.2. Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP

Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określa roczną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (...

3.3. Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej

Wzrost w 2019 r. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczna spowodował automatycznie podwyższenie miesięcznej granicy podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewidzianej dla niektórych grup ubezpieczonych, tj. m.in. dla osób prowadzących pozarolniczą...

3.4. Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.250 zł. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie zwiększył podstawę wymiaru składek ZUS pracowników wynagradzanych...

3.5. Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym dla tych pracowników...

3.6. Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety z tytułu podróży...

4. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Z dniem 1 października 2018 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia...

5. Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych...

6. Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy od 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U....

VII. ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2019 R.

1. Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie ulegnie szereg przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzone one zostaną na mocy ...

2. Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego

Z dniem 1 marca 2019 r. zmodyfikowany zostanie art. 39 Kodeksu cywilnego. Stanie się to na...

3. Zmiany dotyczące przekazywania dokumentów finansowych do KRS

W styczniu 2019 r. zmodyfikowane zostały przepisy regulujące zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Ustawodawca potwierdził możliwość złożenia elektronicznych kopii dokumentów, które mogą być sporządzone w postaci papierowej. Chodzi tu o uchwały...

4. Nowe zasady dotyczące zawieszania wykonywania działalności przez spółki handlowe

Z ustawy o KRS do 31 stycznia 2019 r. wynikało, że w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, sąd...

5. Zmiany w PCC

Od 1 stycznia 2019 r. zmienione zostały zasady opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obniżona została stawka i zmodyfikowane zostało jedno ze zwolnień dotyczących umowy pożyczki. Zmiany w tym zakresie...

VIII. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

1. Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Zmiany w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadziła ...

2. Dodatkowe zobowiązanie w związku z unikaniem opodatkowania

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. pozwalają ustalić podatnikom i płatnikom, którzy unikają płacenia podatku, dodatkowe zobowiązanie odpowiadające ułamkowi uzyskanej bezpodstawnie korzyści podatkowej. Organy podatkowe ustalają dodatkowe...

3. Indywidualne interpretacje podatkowe

Przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie mogą być przepisy prawa podatkowego mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej...

4. Informacje o schematach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje o obowiązku składania informacji o schematach podatkowych. Dotychczas kluczowym źródłem informacji o realizowanych schematach podatkowych były kontrole i postępowania podatkowe. Procedury te nie stanowią jednak...

IX. ZMIANY W ZAKRESIE KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

Zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie...

X. POZOSTAŁE ZMIANY

1. Przedłużono stosowanie dla celów podatkowych PKWiU 2008 r.

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Mocą tego rozporządzenia, przedłużono stosowanie dla...

2. Od 1 stycznia 2019 r. sankcje za brak geolokalizacji transportu SENT

Obecnie każdy przewoźnik dokonujący transportu tzw. towarów wrażliwych musi posiadać w swoim pojeździe urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Funkcje takiego urządzenia może pełnić: lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon), na...

3. Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa...

4. Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta w 2019 r.

Od marca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe były po dwie niedziele oraz dwie niedziele przed Świętami Bożego...

5. Ułatwienia dla rolników sprzedających żywność do sklepów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy...

6. Nowe rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności

W Dzienniku Ustaw z 13 grudnia 2018 r., pod poz. 2342, opublikowano ...

7. Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2402, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie...

8. W 2019 r. może zniknąć opłata targowa

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Rada gminy może zarządzić pobór...

9. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o elektronicznym...

10. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów m.in. przez stowarzyszenia JST

W Dzienniku Ustaw z 26 października 2018 r., pod poz. 2050, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu...

11. Ujednolicenie formularzy w zakresie podatków lokalnych

Do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz deklaracji na podatek rolny, składanych przez podatników...

12. Określono nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2436, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.