Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Co nowego w przepisach w 2021 r.?

eBook Co nowego w przepisach w 2021 r.?

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Publikacja dostępna również w zestawie - Sprawdź »

pobierz dodatek
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 9,90 zł
(9,17 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Co nowego w przepisach w 2021 r.? - eBook

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, opisująca szczegółowo wszystkie wprowadzone zmiany, istotne dla księgowych czy osób zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi, wchodzące w życie w 2021 r., a także wprowadzone pod koniec 2020 r., skutkujące w 2021 r. Stanowi zbiór najważniejszych i nowych, rewolucyjnych regulacji prawnych. Zmiany w przepisach zostały w niej przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie VAT, tj. tzw. pakiet SLIM VAT i VAT e-commerce. Przedstawiono także zmiany w CIT/PIT, w tym m.in. dotyczące nadania statusu podatnika CIT spółkom komandytowym i jawnym, wprowadzenia estońskiego CIT, szczególnych regulacji związanych z rozliczaniem spółek nieruchomościowych, podwyższenia limitu przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT, ograniczenia ulgi abolicyjnej, zmian w uldze dla młodych, czy rozszerzenia możliwości opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2021 r.

Liczba stron pliku PDF - 132

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Dodatek stanowi zbiór nowych regulacji prawnych, wchodzących w życie w 2021 r., a także wprowadzonych pod koniec 2020 r., skutkujących w 2021 r. W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie VAT (w tym wprowadzone tzw. pakietem SLIM...

I. LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK

1. Limity dla celów podatku dochodowego

Limity na 2021 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Limit przychodów za...

2. Limity dla celów VAT

Mały podatnik VAT w 2021 r. W 2021 r. małym podatnikiem dla celów...

3. Wybrane limity bilansowe

Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek ich...

II. ZMIANY W VAT W 2021 R.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wiele zmian w VAT, w tym wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie ważne zmiany omawiamy dalej....

1. Wydłużenie terminu odliczania VAT

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w ...

2. Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących

Faktury korygujące "in minus" • Rozliczenie u sprzedawcy Do końca 2020 r. podatnicy mieli obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, w celu obniżenia podstawy opodatkowania VAT o: ...

3. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości

Co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Z odpłatną dostawą ustawodawca zrównał także niektóre czynności nieodpłatne. Zgodnie z ...

4. Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania VAT zostały wskazane w ...

5. Wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania prawa do stawki 0% do zaliczek z tytułu eksportu towarów

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik otrzymujący zaliczkę (całość lub część zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów - w ramach eksportu towarów - ma prawo zastosować stawkę 0% VAT w odniesieniu do...

6. Zmiany w zakresie WIS

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 r.: 1) decyzje WIS dotyczą również towarów, które klasyfikowane są według PKWiU (obowiązujące wcześniej przepisy umożliwiały uzyskanie...

7. Odliczanie VAT od usług noclegowych nabytych w celu odsprzedaży

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - w brzmieniu...

8. Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano zmian w zakresie prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił...

9. Rozszerzono prawo do składania deklaracji kwartalnych

Od 1 stycznia 2021 r. znowelizowano art. 99 ust. 3a pkt 2...

10. Mechanizm podzielonej płatności

Obligatoryjny MPP - wartość faktury Zgodnie z art. 108a ust. 1a...

11. Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT

Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości sprzedaży nie wlicza się m.in. kwoty podatku. Zwolnienie to...

12. Paragony uznane za faktury uproszczone w JPK_VAT dopiero od 1 lipca br.

W przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro), faktura może nie zawierać niektórych danych (m.in. imienia i nazwiska lub nazwy...

13. W 2021 r. kolejne branże muszą stosować kasy on-line

Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych dotychczas kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. W 2021 r. obowiązek ten obejmie kolejne branże....

14. Nowe terminy rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatników stosujących kasę rejestrującą w kilku punktach sprzedaży

Co do zasady, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) musi być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są przy tym pewne zwolnienia z ewidencjonowania - są...

15. Zmiany w klasyfikacji towarów i usług

Obecnie dla celów VAT - co do zasady - towary klasyfikuje się według unijnej Nomenklatury scalonej (CN), a usługi - według PKWiU 2015. Na zasadzie wyjątku, do końca 2020 r.,...

16. Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT

Mocą ...

17. Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką 0% VAT - rozszerzenie preferencji

W związku z przedłużającą się trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego, ale również...

18. E-faktury - ułatwienia dla biznesu

Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu wprowadzenie e-faktur. Takie faktury mają ułatwić rozliczenia między firmami i zapewnić im bezpieczeństwo rozliczeń. Są to kluczowe działania dla szybkiej i sprawnej identyfikacji...

19. Planowane zmiany w transakcjach międzynarodowych - pakiet e-commerce

W 2021 r. planuje się wprowadzenie zmian w VAT mających na celu uproszczenie obowiązków dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez internet) konsumentom końcowym oraz do zapewnienia, aby...

20. Brexit - skutki podatkowe w świetle wyjaśnień MF

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne prawo celne i podatkowe. Odnosząc się do powyższego, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl zamieściło komunikat pt. "Brexit. Co powinni...

21. Pozostałe zmiany w VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa również definicja rolnika ryczałtowego. Wobec zawarcia w definicji produktów rolnych zastrzeżenia, że produkty te muszą pochodzić z własnej działalności rolniczej...

III. ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM

1. Zmiany wspólne w CIT i PIT

1.1. Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnicy CIT

Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe oraz dochodów uzyskiwanych przez wspólników...

1.2. Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych, wynikające z ...

1.3. Zagraniczna jednostka kontrolowana

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zagraniczną jednostką kontrolowaną była m.in. zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów...

1.4. Zmiany w zakresie cen transferowych związane z transakcjami z podmiotami z tzw. rajów podatkowych

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany w CIT/PIT dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Określono m.in., że dotychczasowe regulacje w zakresie szacowania wartości transakcji z podmiotami powiązanymi stosuje się odpowiednio...

1.5. Nowe rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT/PIT

Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzono zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych...

1.6. Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT

Definicja spółki nieruchomościowej Od 1 stycznia 2021 r. do obu ustaw o podatku dochodowym "wprowadzono" nowy podmiot, tj. tzw. spółkę nieruchomościową. Za spółkę nieruchomościową uważa się podmiot inny niż...

1.7. Zmiany w zakresie osiągania dochodów przez nierezydentów

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważało się m.in. dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków...

1.8. Zmiany w CIT/PIT związane z prostą spółką akcyjną

W związku z wprowadzeniem do przepisów Kodeksu spółek handlowych nowego rodzaju spółki - "prosta spółka akcyjna", stosowne regulacje - od 1 marca 2021 r. - wprowadzono do obu ustaw o podatku dochodowym....

1.9. Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF i ...

1.10. Dodatkowe opłaty od napojów słodzonych w kosztach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę od napojów słodzonych (tzw. podatek cukrowy), od napojów energetycznych i od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml (tzw. "małpek") -...

1.11. Zmiany przepisów w podatku dochodowym związane z COVID-19

Przedłużenie preferencji podatkowych w związku z COVID-19 • Darowizny dla podmiotów leczniczych oraz na wsparcie oświaty W związku z pandemią COVID-19, podatnicy CIT i PIT mogą od podstawy opodatkowania - w celu obliczenia podatku...

1.12. Przepisy o poborze podatku u źródła ponownie przesunięte

W sytuacji, gdy łączna kwota należności wypłacanych z niektórych tytułów (wymienionych w art. 21...

1.13. Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2021 r.

W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione określone warunki, m.in. gdy oprocentowanie pożyczki w ujęciu...

1.14. Trwają prace nad zwolnieniem z CIT/PIT umorzenia subwencji z PFR

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, w ramach tarczy finansowej niektóre firmy uzyskały wsparcie w postaci subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Z komunikatu Ministerstwa Finansów z 18 maja 2020 r. wynika, że: ...

2. Zmiany w CIT

2.1. Podwyższenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT

Dotychczas mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mogli stosować 9% stawkę CIT - zarówno w rozliczeniu rocznym, jak i na etapie zaliczek na podatek dochodowy...

2.2. Estoński CIT - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

...

2.3. Fundusz na cele inwestycyjne

...

2.4. Wydanie majątku likwidowanej spółki/spółdzielni

Zgodnie z dotychczasowym art. 14a ustawy o PDOP, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia...

2.5. Przejęcie/nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a straty w CIT

Od 1 stycznia 2021 r. dla celów CIT przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną...

2.6. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Kto składa informację o realizowanej strategii podatkowej? Mocą ...

2.7. Skutki wystąpienia struktur hybrydowych na gruncie przepisów o CIT

...

2.8. Zaniechano poboru CIT od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

Zaniechano poboru CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na...

2.9. Nowe formularze CIT

W 2021 r. zmianie mają ulec niektóre formularze CIT. Wynika to z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących...

3. Zmiany w PIT

3.1. Zmiany w uldze dla młodych

W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., ulgą dla młodych (tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia) objęte były przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy...

3.2. Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej

Osoby pracujące za granicą, podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co do zasady, dochody uzyskane za granicą są zobowiązane rozliczyć w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania korzystają z jednej z dwóch metod...

3.3. Szczepienia przeciw grypie bez PIT

Z dniem 8 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego...

3.4. Ulga mieszkaniowa dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 r., została przedłużona do końca 2021 r.

...

3.5. Zmiany w zwolnieniu z PIT dochodów marynarzy

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. wolne od podatku dochodowego były dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane...

3.6. Przedłużenie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów

...

3.7. Zmiany dostosowujące przepisy do PKWiU 2015

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. - dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - stosowało się PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem...

3.8. Nowe wzory formularzy PIT

Zmienione wzory zeznań podatkowych (PIT) ...

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. po zmianach

4.1. Likwidacja większości przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem

W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosowało się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: działalności w zakresie...

4.2. Rozszerzenie definicji wolnego zawodu

...

4.3. Podwyższenie limitów warunkujących prawo do opodatkowania ryczałtem i kwartalnego opłacania ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody nie przekraczają pewnych limitów. Podobnie jest w przypadku kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu. Ustawa nowelizująca zwiększyła te limity. Zmiany ww. limitów przedstawiono...

4.4. Zmiana stawek ryczałtu

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymieniała stawki ryczałtu w wysokości: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Od 1 stycznia 2021 r. jest więcej stawek...

4.5. Prowadzenie działalności przez małżonków w tym samym zakresie a karta podatkowa

W świetle regulacji obowiązujących do końca 2020 r., podatnicy prowadzący określoną działalność mogli opłacać kartę podatkową, jeżeli m.in. małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym samym zakresie. Oznaczało to, że jeżeli małżonkowie...

4.6. Zmiana ewidencji przychodów w ryczałcie

W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2020 r., pod poz. 2389, opublikowano ...

4.7. Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w ryczałcie

W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2020 r., pod poz. 2346, opublikowano ...

IV. ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2021 R.

1. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowych wynosi 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061), a minimalne wynagrodzenie za pracę...

2. Składki ZUS za zatrudnionych pracowników

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stanowi o tym ...

3. Miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej w 2021 r.

Generalnie podstawę wymiaru składki chorobowej osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Stanowi o tym ...

4. Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym określonego limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego...

5. Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych

W sytuacji, gdy przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przekracza określony pułap, wtedy część wynagrodzenia uzyskiwanego przez takie osoby pracodawca może zwolnić z obciążeń składkowych. Stanowi tak ...

6. Podstawa wymiaru składek ZUS osób na wychowawczym

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób podlegających im w czasie korzystania z urlopu wychowawczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy....

7. Naliczanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy (FP) ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co...

8. Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło

Nadal wykonawca samodzielnej umowy o dzieło nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Mimo to od 1 stycznia 2021 r. należy poinformować ZUS o zawarciu takiej umowy. Od...

9. Regulacje wprowadzone tarczą antykryzysową 6.0

9.1. Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.

Tarcza 6.0. zwalnia niektórych płatników składek z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres...

9.2. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Na podstawie tarczy 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za...

9.3. Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS

Tarcza 6.0 wprowadziła też zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia (...

9.4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Dla przedsiębiorcy Tarcza branżowa 6.0 przewiduje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji...

9.5. Dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

Przepisy tarczy 6.0 znowelizowały przepisy specustawy w sprawie COVID-19, rozszerzając grupę przedsiębiorców mogących wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. O świadczenie to od 16 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się kolejne osoby prowadzące...

V. PRAWO PRACY

1. Regulacje dotyczące pracy zdalnej w czasie izolacji

Od 5 grudnia 2020 r. pracownik objęty izolacją w warunkach domowych w związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 może świadczyć, za zgodą pracodawcy, pracę zdalną. Stanowi o tym ...

2. Wyższe wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2021 r. uległo podwyższeniu wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa. Zgodnie z ...

3. Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych

Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wykonują pracę w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy, wskazana w ...

4. Kwoty dodatków za pracę w nocy w 2021 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (...

5. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.

Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika stosując kwoty wolne od potrąceń (nie dotyczą one jedynie potrąceń alimentacyjnych). Kwoty wolne są ustalane w oparciu o wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku, podwyższenie tego...

6. Współczynnik urlopowy w 2021 r.

Pracownikowi, który do końca zatrudnienia nie wykorzysta w naturze urlopu wypoczynkowego, w dniu definitywnego rozwiązania umowy o pracę przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodykę jego ustalania określa ...

7. Zmiana przepisów specustawy w zakresie badań profilaktycznych

Na mocy ...

VI. RACHUNKOWOŚĆ

1. Sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19 - rekomendacje KSR

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości". Rekomendacje zostały wydane w związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej...

2. CIT estoński - ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

Od 1 stycznia 2021 r., w celu umożliwienia weryfikacji wysokości zobowiązania podatkowego podmiotów stosujących opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński), wprowadzono zmiany w ...

3. Ujednolicenie nazewnictwa w zakresie kapitału zakładowego spółek

W związku z wprowadzeniem od 1 marca 2021 r. do porządku prawnego prostej spółki akcyjnej, z tą datą znowelizowany został ...

4. Projekt zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie formatu sprawozdań oraz składania podpisów pod sprawozdaniem

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają dotyczyć: ...

5. Przesyłanie e-Sprawozdań finansowych

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) przedstawiono informacje dotyczące sposobu przesyłania e-Sprawozdań finansowych. Oto jego treść: "Informacja jest przeznaczona dla dostawców aplikacji korzystających z interfejsu...

6. Znowelizowano KSR nr 8 "Działalność deweloperska"

Od 31 grudnia 2020 r., tj. z dniem ogłoszenia, wszedł w życie zaktualizowany ...

VII. ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2021 R.

1. Dematerializacja akcji z dniem 1 marca 2021 r.

Dematerializacja akcji dotyczy tych spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, których akcje mają postać papierową. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wezwały już (wzywają jeszcze) swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce...

2. Elektroniczne wnioski przedsiębiorców do KRS i prosta spółka akcyjna w 2021 r.

Elektronizacja postępowania przed KRS skutkować będzie tym, że wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma być on...

3. Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych z dniem 1 lipca 2021 r.

Kolejną, dużą zmianę, która dotyczy prawa spółek, stanowi informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). KRZ ma stanowić źródło informacji w szczególności o podmiotach niewypłacalnych,...

4. Duża nowelizacja K.s.h. coraz bliżej

Kodeks spółek handlowych obowiązuje od blisko 20 lat. W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) przygotowano więc projekt jego nowelizacji, który w założeniu projektodawców ma odpowiadać zmianom, jakie zaszły przez ten czas...

5. Modyfikacje dotyczące funkcjonowania CRBR

Wciąż trwają rządowe prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, dalej: ustawy (nr druku UC24). Planowane jest m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą...

VIII. INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH

1. Tarcza branżowa dla firm

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: zwolnienie z ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada...

2. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej PFR 2.0

Na stronie internetowej pfrsa.pl zamieszczono informację o wsparciu dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm - w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 (w związku z COVID-19). Jak czytamy w tej informacji: "Polski...

3. Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy regulacje dotyczące właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, tj.: 1) największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy - I Mazowiecki Urząd Skarbowy...

4. Nowa ustawa dla zamówień publicznych

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych...

5. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczęły również swoje obowiązywanie przepisy ustawy z dnia 31...

6. Nowe zasady wykonywania pośrednictwa w przewozie osób

Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), wprowadzające tzw. Lex Uber...

7. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji

Nowe zasady ustalania kosztów egzekucyjnych W 2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie prowadzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych. Najważniejsza z nich to wprowadzenie nowego systemu ustalania i poboru kosztów egzekucyjnych. Nowelizację w tym zakresie...

8. Zmiany w podatku akcyzowym

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. na podstawie wprowadzonych zmian do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego: Wprowadzenie regulacji dla producentów piwa, na mocy której...

9. Opłata cukrowa

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje wprowadzające opłatę cukrową (tzw. podatek cukrowy). Wprowadza je ...

10. Dodatkowa opłata za alkohol

Spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka związanych z obciążeniem chorobami niezakaźnymi. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mała objętość opakowania napoju alkoholowego, stosunkowo niska...

11. Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej - informacje podstawowe Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Wprawdzie wprowadzony on został przez polski rząd w dniu 1 września 2016 r.,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.