Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »   Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%
Archiwum 2018 - Dodatki do Czasopism -50%
Sortowanie:
Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Dodatek tematyczny
Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dodatek tematyczny
Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Miejsce świadczenia w interpretacjach organów podatkowych
Dodatek tematyczny
Miejsce świadczenia w interpretacjach organów podatkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Urlopy związane z rodzicielstwem
Dodatek tematyczny
Urlopy związane z rodzicielstwem
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
PIT i CIT w orzecznictwie
Dodatek tematyczny
PIT i CIT w orzecznictwie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek tematyczny
Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie emerytów i rencistów
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie emerytów i rencistów
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Jak zoptymalizować rozliczenia w podatku VAT?
Dodatek tematyczny
Jak zoptymalizować rozliczenia w podatku VAT?
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy. Stan prawny na 1 listopada 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy
Stan prawny na 1 listopada 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Działalność rolnicza. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12. Stan prawny na 1 października 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Działalność rolnicza. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12
Stan prawny na 1 października 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Aport - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek tematyczny
Aport - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
BHP w firmie
Dodatek tematyczny
BHP w firmie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy. Stan prawny na 1 października 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy
Stan prawny na 1 października 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Dodatek tematyczny
Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Dodatek tematyczny
Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Dodatek tematyczny
Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Procedury szczególne w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Procedury szczególne w podatku VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zasady korygowania dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Dodatek tematyczny
Zasady korygowania dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek tematyczny
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania
Dodatek tematyczny
Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Dodatek tematyczny
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach organów podatkowych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach organów podatkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatek od spadków i darowizn - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Dodatek – przepisy prawne
Podatek od spadków i darowizn - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podzielona płatność i inne ważne zmiany w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Podzielona płatność i inne ważne zmiany w podatku VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Dodatek tematyczny
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zakładowy plan kont 2018 r. część II
Dodatek tematyczny
Zakładowy plan kont 2018 r. część II
Cena dodatku
9,50 zł 19,00 zł
Więcej
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Dodatek tematyczny
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zakładowy plan kont 2018 r. część I
Dodatek tematyczny
Zakładowy plan kont 2018 r. część I
Cena dodatku
9,50 zł 19,00 zł
Więcej
Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
Dodatek tematyczny
Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Dodatek tematyczny
Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Transakcje rozliczane w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia
Dodatek tematyczny
Transakcje rozliczane w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych - przepisy prawne
Dodatek tematyczny
Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych - przepisy prawne
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Krajowy Standard Rachunkowości NR 10. Stan prawny na 1 maja 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Krajowy Standard...
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w 2018 r.
Dodatek tematyczny
Stosowanie kas rejestrujących w 2018 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Dodatek tematyczny
Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podróże służbowe, w tym kierowców
Dodatek tematyczny
Podróże służbowe, w tym kierowców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Dodatek tematyczny
Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rachunek przepływów pieniężnych. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Stan prawny na 1 marca 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rachunek przepływów pieniężnych. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1
Stan prawny na 1 marca 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą
Dodatek tematyczny
Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Czas pracy - wybrane aspekty
Dodatek tematyczny
Czas pracy - wybrane aspekty
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze. Stan prawny na 10 lutego 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Cena dodatku
9,50 zł 19,00 zł
Więcej
Jednolity Plik Kontrolny w 2018 r.
Dodatek tematyczny
Jednolity Plik Kontrolny w 2018 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.