Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »    »   Dodatki do Czasopism 2019 w formie papierowej do -50%
Archiwum 2019 - Dodatki do Czasopism do -50%
Sortowanie:
Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Dodatek tematyczny
Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Forma opodatkowania i sposób opłacania zaliczek na podatek - wybór na 2020 r.
Dodatek tematyczny
Forma opodatkowania i sposób opłacania zaliczek na podatek - wybór na 2020 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Działalność socjalna w firmie
Dodatek tematyczny
Działalność socjalna w firmie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2019 r.
Dodatek tematyczny
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.
Dodatek tematyczny
Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne. Stan prawny na 1 listopada 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne
Stan prawny na 1 listopada 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Dodatek tematyczny
Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Dodatek tematyczny
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT
Dodatek tematyczny
Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Transgraniczne świadczenie usług - rozliczanie VAT
Dodatek tematyczny
Transgraniczne świadczenie usług - rozliczanie VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.
Dodatek tematyczny
Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Dodatek tematyczny
Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa o PPK - stan prawny na 1 października 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o PPK
- stan prawny na 1 października 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13. Stan prawny na 20 września 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13
Stan prawny na 20 września 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Transakcje zagraniczne ujęcie podatkowe i bilansowe
Dodatek tematyczny
Transakcje zagraniczne ujęcie podatkowe i bilansowe
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Wynagradzanie pracowników
Dodatek tematyczny
Wynagradzanie pracowników
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Leasing, najem i dzierżawa Krajowy Standard Rachunkowości nr 5. Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Leasing, najem i dzierżawa. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Dodatek tematyczny
Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Skutki błędnego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT
Dodatek tematyczny
Skutki błędnego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Dodatek tematyczny
Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Dodatek tematyczny
Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dodatek tematyczny
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
Dodatek tematyczny
Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Ustawa zdrowotna. Stan prawny na 1 lipca 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa zdrowotna
Stan prawny na 1 lipca 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Tworzymy politykę rachunkowości
Dodatek tematyczny
Tworzymy politykę rachunkowości
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT
Dodatek tematyczny
Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dodatek tematyczny
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Dodatek tematyczny
Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek tematyczny
Sprzedaż promocyjna - rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w 2019 r.
Dodatek tematyczny
Stosowanie kas rejestrujących w 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek tematyczny
Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.
Dodatek tematyczny
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Dodatek tematyczny
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Niezakończone usługi budowlane. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3. Stan prawny na 1 maja 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Niezakończone usługi budowlane. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3
Stan prawny na 1 maja 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Dodatek tematyczny
Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Dodatek tematyczny
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Dodatek tematyczny
Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Dodatek tematyczny
Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Dodatek tematyczny
Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment
Dodatek tematyczny
Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Koszty i przychody na przełomie roku
Dodatek tematyczny
Koszty i przychody na przełomie roku
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.
Dodatek tematyczny
Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi. Stan prawny na 1 lutego 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.
Cena dodatku
8,00 zł 16,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.
Cena dodatku
7,00 zł 14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.
Cena dodatku
8,50 zł 17,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.