Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »   Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej
Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej
Sortowanie:
Proszę o kontakt
Istnieje również możliwość utworzenia własnego pakietu dodatków. Skontaktuj się: sklep@gofin.pl
95 720 85 40, napisz lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Bestseller

Pakiet wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Cena pakietu
49,00 zł
Więcej
Zmiany w prawie dla firm w 2021 r.”.
Bestseller

Pakiet wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2021 r.
Cena pakietu
122,00 zł  49,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie
finansowe za 2021 r.

- wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dodatek tematyczny
Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Najciekawsze rozstrzygnięcia
MF, ZUS i resortu pracy w 2021 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Dodatek tematyczny
Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Leasing, kredyt, dotacje w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Leasing, kredyt, dotacje
w podatku dochodowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Dodatek tematyczny
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Procedury szczególne w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Procedury szczególne
w podatku VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Świadczenia chorobowe z uwzględnieniem najnowszych zmian - przepisy prawne. Stan prawny na 1 listopada 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Świadczenia chorobowe z uwzględnieniem najnowszych zmian - przepisy prawne
Stan prawny na 1 listopada 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Dodatek tematyczny
Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Orzecznictwo sądowe w zakresie podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Orzecznictwo sądowe w zakresie podatku dochodowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Inwentaryzacja 2021 r. ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Dodatek tematyczny
Inwentaryzacja 2021 r. ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczanie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dodatek tematyczny
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Rozliczanie transakcji walutowych
- podatki i ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wybrane interpretacje ZUS i NFZ z zakresu obowiązku podlegania ubezpieczeniom
Dodatek tematyczny
Wybrane interpretacje ZUS i NFZ z zakresu obowiązku podlegania ubezpieczeniom
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Prowadzenie PKPiR - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Prowadzenie PKPiR
- wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Dodatek tematyczny
Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Split payment w praktyce
Dodatek tematyczny
Split payment w praktyce
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności, Krajowy Standard Rachunkowości nr 14. Stan prawny na 1 września 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania...
Stan prawny na 1 września 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ze zmianami. Stan prawny na 1 września 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ze zmianami
Stan prawny na 1 września 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 września 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 września 2021 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Urlopy i świadczenia z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Dodatek tematyczny
Urlopy i świadczenia z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Dodatek tematyczny
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Dodatek tematyczny
Instrumenty finansowe
- wycena i ewidencja w świetle
prawa bilansowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Dodatek tematyczny
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Amortyzacja w praktyce
Dodatek tematyczny
Amortyzacja w praktyce
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Rachunkowość jednostek handlowych
Dodatek tematyczny
Rachunkowość jednostek handlowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
E-commerce - rozliczanie VAT w handlu elektronicznym
Dodatek tematyczny
E-commerce - rozliczanie VAT
w handlu elektronicznym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Dodatek tematyczny
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek tematyczny
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Nowe wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo w VAT
Dodatek tematyczny
Nowe wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo w VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Dodatek tematyczny
Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Dodatek tematyczny
Samochód osobowy w firmie
- wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Stosowanie ulgi dla młodych
Dodatek tematyczny
Stosowanie ulgi dla młodych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Transakcje zagraniczne - VAT, podatek dochodowy i ujęcie bilansowe
Dodatek tematyczny
Transakcje zagraniczne
- VAT, podatek dochodowy
i ujęcie bilansowe
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Stosowanie kas rejestrujących w praktyce
Dodatek tematyczny
Stosowanie kas rejestrujących w praktyce
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zatrudnianie młodocianych
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie młodocianych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek tematyczny
Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Dodatek tematyczny
Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego
Dodatek tematyczny
Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Dodatek tematyczny
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Dodatek tematyczny
Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Amortyzacja środków trwałych
Dodatek tematyczny
Amortyzacja środków trwałych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Ustawa zdrowotna. Stan prawny na 1 maja 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa zdrowotna
Stan prawny na 1 maja 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Transakcje przekraczające 15.000 zł - rozliczenie podatkowe
Dodatek tematyczny
Transakcje przekraczające 15.000 zł - rozliczenie podatkowe
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Dodatek tematyczny
Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2021 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
Dodatek tematyczny
Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zwolnienia i stawki VAT w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Zwolnienia i stawki VAT w 2021 r.
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Dodatek tematyczny
Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Używanie firmowych samochodów w 2021 r.
Dodatek tematyczny
Używanie firmowych samochodów w 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
JPK_VAT - obowiązki ewidencyjne i deklaracyjne podatników VAT
Dodatek tematyczny
JPK_VAT - obowiązki ewidencyjne i deklaracyjne podatników VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Dodatek tematyczny
Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek tematyczny
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 1 marca 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 marca 2021 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dodatek tematyczny
Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Dodatek tematyczny
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Dodatek tematyczny
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
SLIM VAT - uproszczenie rozliczeń podatku VAT
Dodatek tematyczny
SLIM VAT - uproszczenie rozliczeń podatku VAT
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
PIT za 2020 r. - praktyczne porady
Dodatek tematyczny
PIT za 2020 r. - praktyczne porady
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Wypłata nagród rocznych
Dodatek tematyczny
Wypłata nagród rocznych
Cena dodatku
17,00 zł
Więcej
Kasy rejestrujące przepisy wykonawcze. Stan prawny na 10 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kasy rejestrujące przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2021 r.
Cena dodatku
16,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy
Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga od osób fizycznych
Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia w sprawie VAT. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
14,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Dodatek tematyczny
Co nowego w przepisach
w 2021 r.?
Cena dodatku
11,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
9,00 zł 19,00 zł
Więcej
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Cena dodatku
19,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.