Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »   Dodatki do Czasopism 2022 w formie papierowej
Dodatki do Czasopism 2022 w formie papierowej
Sortowanie:
Proszę o kontakt
Istnieje również możliwość utworzenia własnego pakietu dodatków. Skontaktuj się: sklep@gofin.pl
95 720 85 40, napisz lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Bestseller

Pakiet wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Cena pakietu
54,00 zł
Więcej
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Dodatek tematyczny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Dodatek tematyczny
Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Cena dodatku
21,00 zł
Więcej
Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Dodatek tematyczny
Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Transakcje dokonywane przez internet - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Transakcje dokonywane przez internet - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Zatrudnienie w firmie pracownika na stanowisku kierowcy
Dodatek tematyczny
Zatrudnienie w firmie pracownika na stanowisku kierowcy
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Grupy VAT - uproszczenie rozliczeń podmiotów powiązanych
Dodatek tematyczny
Grupy VAT - uproszczenie rozliczeń podmiotów powiązanych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Wybrane interpretacje ZUS
Dodatek tematyczny
Wybrane interpretacje ZUS
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Polski Ład - podatki i ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Dodatek tematyczny
Polski Ład - podatki i ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Inwentaryzacja 2022 r.
Dodatek tematyczny
Inwentaryzacja 2022 r.
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Firmowe składniki majątku na gruncie podatku dochodowego - amortyzacja, likwidacja, sprzedaż
Dodatek tematyczny
Firmowe składniki majątku na gruncie podatku dochodowego - amortyzacja, likwidacja, sprzedaż
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Dodatek tematyczny
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Dodatek tematyczny
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Optymalizacja rozliczeń podatku VAT - jak w praktyce zminimalizować obciążenia podatkowe
Dodatek tematyczny
Optymalizacja rozliczeń podatku VAT - jak w praktyce zminimalizować obciążenia podatkowe
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 października 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 1 października 2022 r.
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Transgraniczne świadczenie usług
Dodatek tematyczny
Transgraniczne świadczenie usług
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Najem, dzierżawa, leasing - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Najem, dzierżawa, leasing - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Dodatek tematyczny
Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15. Stan prawny na 1 września 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15...
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Dodatek tematyczny
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Instrumenty wspomagające działalność podatników VAT - jak korzystać z białej listy, klasyfikacji, WIS i VIES
Dodatek tematyczny
Instrumenty wspomagające działalność podatników VAT - jak korzystać z białej listy, klasyfikacji, WIS i VIES
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 września 2022 r.
Cena dodatku
18,00 zł
Więcej
Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Dodatek tematyczny
Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Dodatek tematyczny
Obowiązki płatnika związane
z poborem podatku
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Wybrane przepisy ustawy o PPK - stan prawny na 1 sierpnia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy ustawy o PPK
Stan prawny na 1 sierpnia 2022 r.
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Samochody w działalności gospodarczej - jak rozliczać VAT
Dodatek tematyczny
Samochody w działalności gospodarczej - jak rozliczać VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo PIT, CIT, VAT
Dodatek tematyczny
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo PIT, CIT, VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Rozliczenia między przedsiębiorcami - skutki w podatku dochodowym
Dodatek tematyczny
Rozliczenia między przedsiębiorcami - skutki w podatku dochodowym
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w wyjaśnieniach resortowych i orzecznictwie
Dodatek tematyczny
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w wyjaśnieniach resortowych i orzecznictwie
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Transakcje w walutach obcych
Dodatek tematyczny
Transakcje w walutach obcych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Dodatek tematyczny
Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Ustawa o rehabilitacji - stan prawny na 1 lipca 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rehabilitacji
Stan prawny na 1 lipca 2022 r.
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Dodatek tematyczny
Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Rozpoczynamy działalność gospodarczą - prawa i obowiązki podatników VAT
Dodatek tematyczny
Rozpoczynamy działalność gospodarczą - prawa i obowiązki podatników VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie CIT i PIT
Dodatek tematyczny
Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie CIT i PIT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Zasady wystawiania faktur - rodzaje, elementy i terminy
Dodatek tematyczny
Zasady wystawiania faktur - rodzaje, elementy i terminy
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej <nobr>- część II</nobr>
Dodatek tematyczny
Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część II
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą
Dodatek tematyczny
Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Dodatek tematyczny
Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek tematyczny
Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Dodatek tematyczny
Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Interpretacje podatkowe w zakresie podatku dochodowego
Dodatek tematyczny
Interpretacje podatkowe w zakresie podatku dochodowego
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Odliczanie VAT - zasady, terminy, przykłady praktyczne
Dodatek tematyczny
Odliczanie VAT - zasady, terminy, przykłady praktyczne
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Dodatek tematyczny
Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Transport krajowy i zagraniczny - rozliczanie VAT
Dodatek tematyczny
Transport krajowy i zagraniczny - rozliczanie VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości
Dodatek – przepisy prawne
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę...
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Dodatek tematyczny
Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Dodatek tematyczny
Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Działalność mieszana - zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Dodatek tematyczny
Działalność mieszana - zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Dodatek tematyczny
Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS
Dodatek tematyczny
Pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia, zatrudnianie, podatki, ZUS
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Dodatek tematyczny
Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Zasady korygowania transakcji opodatkowanych VAT
Dodatek tematyczny
Zasady korygowania transakcji opodatkowanych VAT
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Dodatek tematyczny
Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy - stan prawny na 1 kwietnia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy
Stan prawny na 1 kwietnia 2022 r.
Cena dodatku
15,50 zł
Więcej
Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek tematyczny
Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Dodatek tematyczny
Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Uproszczenia w opodatkowaniu zagranicznych transakcji towarowych
Dodatek tematyczny
Uproszczenia w opodatkowaniu zagranicznych transakcji towarowych
Cena dodatku
11,00 zł 18,50 zł
Więcej
Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Dodatek tematyczny
Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Dodatek tematyczny
Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Dodatek tematyczny
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Cena dodatku
11,00 zł 18,50 zł
Więcej
Używanie firmowych samochodów w 2022 r.
Dodatek tematyczny
Używanie firmowych samochodów w 2022 r.
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Kasy rejestrujące w 2022 r. - praktyczne problemy i przepisy prawne
Dodatek tematyczny
Kasy rejestrujące w 2022 r. - praktyczne problemy i przepisy prawne
Cena dodatku
11,00 zł 18,00 zł
Więcej
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Dodatek tematyczny
Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Cena dodatku
11,00 zł 18,50 zł
Więcej
Rozliczenie PIT za 2021 r.
Dodatek tematyczny
Rozliczenie PIT za 2021 r.
Cena dodatku
11,00 zł 18,50 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 18,00 zł
Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
Dodatek tematyczny
Zatrudnianie cudzoziemców
Cena dodatku
18,50 zł
Więcej
Faktury ustrukturyzowane - nowe zasady dokumentowania
Dodatek tematyczny
Faktury ustrukturyzowane - nowe zasady dokumentowania
Cena dodatku
11,00 zł 18,50 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 15,50 zł
Więcej
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 15,50 zł
Więcej
Rozporządzenia w sprawie VAT. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 15,50 zł
Więcej
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 15,50 zł
Więcej
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 18,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Cena dodatku
11,00 zł 18,00 zł
Więcej
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek – przepisy prawne
Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Cena dodatku
18,00 zł
Więcej
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.