Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
BHP w firmie
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 20   z dnia 10.10.2018

pokaż fragmenty artykułów

I.

WSTĘP

II.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

1.

Obowiązki osób kierujących pracownikami

2.

Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp

III.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

1.

Obowiązki pracownika

2.

Uprawnienia pracownika

IV.

OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY

V.

MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

VI.

CZYNNIKI ORAZ PROCESY PRACY STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA

1.

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

2.

Czynniki rakotwórcze i mutagenne

3.

Szkodliwe czynniki biologiczne

VII.

PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA

1.

Ocena ryzyka zawodowego

2.

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

3.

Badania profilaktyczne

3.1.

Rodzaje badań profilaktycznych

3.2.

Tryb wykonywania badań profilaktycznych

3.3.

Podmioty uprawnione do przeprowadzania badań profilaktycznych

3.4.

Przechowywanie orzeczeń lekarskich

4.

Napoje i posiłki profilaktyczne

5.

Ochrona pracy kobiet

5.1.

Prace wzbronione a nawiązanie stosunku pracy

5.2.

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną pracy kobiet

6.

Ochrona pracy pracowników młodocianych

VIII.

WYPADKI PRACOWNICZE I CHOROBY ZAWODOWE

1.

Wypadki przy pracy

1.1.

Definicje

1.2.

Postępowanie

1.3.

Świadczenia odszkodowawcze

2.

Wypadki w drodze do pracy i z pracy

2.1.

Definicja

2.2.

Postępowanie

2.3.

Świadczenia odszkodowawcze

3.

Choroby zawodowe

3.1.

Definicja

3.2.

Postępowanie

3.3.

Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

3.4.

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy

3.5.

Świadczenia odszkodowawcze

IX.

SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP

1.

Rodzaje szkoleń bhp

X.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

XI.

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1.

Obowiązek tworzenia

2.

Obowiązki i uprawnienia służby bhp

3.

Zatrudnianie pracowników służby bhp

XII.

KONSULTACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1.

Konsultacje w zakresie bhp

2.

Komisja bhp

XIII.

NADZÓR I KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

2.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

3.

Społeczna Inspekcja Pracy

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60