Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Czas pracy - wybrane aspekty
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 6   z dnia 10.03.2018

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

I.

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU CZASU PRACY

1.

Czym jest czas pracy?

2.

Okresy zaliczane do czasu pracy

3.

Okresy niezaliczane do czasu pracy

4.

Pojęcie dyżuru

5.

Normy czasu pracy

II.

ORGANIZACJA CZASU PRACY

1.

Systemy i rozkłady czasu pracy

2.

System podstawowy

3.

System równoważnego czasu pracy

4.

System przerywanego czasu pracy

5.

Praca w ruchu ciągłym

6.

System skróconego tygodnia pracy

7.

System weekendowy

8.

Zadaniowy czas pracy

9.

Ruchoma organizacja pracy

10.

Skrócona norma przy pracach szkodliwych, uciążliwych i monotonnych

11.

Indywidualny rozkład czasu pracy

12.

Wprowadzanie systemów czasu pracy

III.

PLANOWANIE CZASU PRACY

1.

Rozkład czasu pracy

2.

Okres rozliczeniowy

3.

Wymiar czasu pracy

IV.

PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

1.

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta

1.1.

Regulacje ogólne

1.2.

Zakaz pracy w handlu

2.

Rekompensowanie pracy w niedziele i święta

V.

PRACA W PORZE NOCNEJ

1.

Ustalenie pory nocnej

2.

Zakaz pracy w porze nocnej

3.

Dodatek za pracę w nocy

VI.

ODPOCZYNKI

1.

Odpoczynek dobowy

2.

Odpoczynek tygodniowy

VII.

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

1.

Pojęcie godzin nadliczbowych

2.

Zakaz pracy ponadnormatywnej

3.

Rozliczanie godzin nadliczbowych

4.

Limity pracy ponadnormatywnej

5.

Rekompensata za pracę w nadgodzinach

5.1.

Termin wypłaty

5.2.

Sposób obliczania normalnego wynagrodzenia

5.3.

Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe

5.4.

Udzielanie czasu wolnego za nadgodziny

6.

Praca ponad normę bez dodatków

VIII.

NAJNOWSZE STANOWISKA URZĘDOWE Z ZAKRESU CZASU PRACY

1.

Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy

1.1.

W sprawie podróży służbowej pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.)

1.2.

W sprawie podróży służbowej pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy oraz pracownika zatrudnionego w tzw. ruchomym rozkładzie czasu pracy (stanowisko z 30 listopada 2016 r.)

2.

Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

3.

Ustalanie nadgodzin w razie nieobecności w pracy w czasie rozkładowym

4.

Obniżenie wymiaru czasu pracy, gdy pracownik choruje w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy w zamian za święto

5.

Organizacja pracy pracowników łączących pracę z urlopem rodzicielskim

6.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60