Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Dokumentacja kadrowa
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 8   z dnia 10.04.2020

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI

1.

Zakres informacji udzielanych przez kandydata do pracy

2.

Dokumenty wytworzone w procesie rekrutacyjnym

2.1.

Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie

2.2.

Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne

II.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

1.

Dokumenty związane z zawarciem stosunku pracy

1.1.

Kwestionariusz osobowy pracownika

1.2.

Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy

1.3.

Umowa o pracę

1.4.

Informacja o warunkach zatrudnienia

1.5.

Zakres czynności

1.6.

Karta szkolenia wstępnego bhp

2.

Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

2.1.

Dokumenty dotyczące czasu pracy

2.2.

Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

2.3.

Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego

2.4.

Dokumenty dotyczące korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

2.5.

Dokumentowanie udzielania kar porządkowych

2.6.

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp

III.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

1.

Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy

2.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

4.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

5.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

6.

Karta obiegowa

7.

Świadectwo pracy

8.

Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60