Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Dokumentacja kadrowa w firmie
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 22   z dnia 10.11.2017

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

I.

DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI

1.

Zakres informacji udzielanych potencjalnemu pracodawcy przez kandydata do pracy

2.

Dokumenty wytworzone w procesie rekrutacyjnym

2.1.

Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie

2.2.

Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne

II.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

1.

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

1.1.

Kwestionariusz osobowy pracownika

1.2.

Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy

1.3.

Umowa o pracę

1.4.

Informacja o warunkach zatrudnienia

1.5.

Zakres czynności

1.6.

Karta szkolenia wstępnego bhp

2.

Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

2.1.

Dokumenty dotyczące czasu pracy

2.1.1. Lista obecności
2.1.2. Karta ewidencji czasu pracy
2.1.3. Wniosek o czas wolny za nadgodziny
2.1.4. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
2.1.5. Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia
2.1.6. Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy
2.1.7. Porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego
2.1.8. Dokumenty dotyczące wprowadzania organizacji ruchomej

2.2.

Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

2.2.1. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek
2.2.2. Karta przychodów pracownika

2.3.

Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego

2.3.1. Wniosek o podział urlopu na części
2.3.2. Plan urlopów
2.3.3. Wniosek o urlop oraz potwierdzenie jego udzielenia
2.3.4. Dokumenty w sprawie przesunięcia terminu urlopu
2.3.5. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

2.4.

Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

2.4.1. Wniosek o urlop macierzyński
2.4.2. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
2.4.3. Wniosek o urlop rodzicielski oraz jego łączenie z pracą na część etatu
2.4.4. Wniosek o urlop ojcowski
2.4.5. Wniosek o urlop wychowawczy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do tego urlopu
2.4.6. Wniosek o udzielenie dni wolnych na dziecko w wieku do 14 lat

2.5.

Dokumentowanie udzielania kar porządkowych

2.6.

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp

III.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

1.

Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy

2.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

4.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

5.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

6.

Karta obiegowa

7.

Świadectwo pracy

8.

Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60