Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 20   z dnia 10.10.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA

1.

Prawdziwość i konkretność przyczyny

2.

Aktualność i faktyczne istnienie przyczyny

II.

KONSULTACJE ZWIĄZKOWE

III.

OKRES WYPOWIEDZENIA

IV.

FORMA I TREŚĆ WYPOWIEDZENIA

V.

DORĘCZENIE DOKUMENTU

VI.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W OKRESIE WYPOWIEDZENIA

1.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

2.

Przymusowy urlop wypoczynkowy

3.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

VII.

SPECJALNA PROCEDURA PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH

1.

Konsultacje ze związkami lub przedstawicielem załogi

2.

Kryteria doboru do zwolnienia

3.

Porozumienie lub regulamin zwolnień

4.

Zawiadomienie urzędu pracy

5.

Wypowiedzenia i odprawy

6.

Zwolnienie w trybie indywidualnym

VIII.

COFNIĘCIE WYPOWIEDZENIA

IX.

ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE

X.

ROZLICZENIE Z PRACOWNIKIEM

1.

Czas pracy

2.

Ekwiwalent urlopowy

3.

Odprawy i odszkodowania

4.

Świadectwo pracy

XI.

SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU

1.

Zasadność wypowiedzenia

2.

Wadliwość wypowiedzenia

3.

Nadużycie prawa przez pracownika

4.

Odpowiedzialność cywilna

XII.

ZAŁĄCZNIKI

1.

Przykładowo wypełnione wzory oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem oraz świadectwa pracy

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60