Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 14   z dnia 10.07.2019

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

1.

Artykuł 1 - regulacje ogólne

2.

Artykuł 2 - rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

3.

Artykuł 3 - definicje określeń używanych w ustawie

4.

Artykuł 4 - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

5.

Artykuł 5 - (uchylony)

6.

Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku

7.

Artykuł 7 - prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

8.

Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego

9.

Artykuł 9 - okresy niezdolności do pracy wliczane do jednego okresu zasiłkowego

10.

Artykuł 10 - (uchylony)

11.

Artykuł 11 - ustalanie wysokości zasiłku chorobowego

12.

Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego

13.

Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

14.

Artykuł 14 - odmowa podjęcia innej pracy w razie odsunięcia od pracy z powodu choroby zakaźnej

15.

Artykuł 15 - umyślne przestępstwo lub wykroczenie przyczyną utraty prawa do zasiłku chorobowego

16.

Artykuł 16 - brak prawa do zasiłku w razie niezdolności spowodowanej nadużyciem alkoholu

17.

Artykuł 17 - nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego

18.

Artykuł 18 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty

19.

Artykuł 19 - ustalanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

20.

Artykuł 20 - powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym

21.

Artykuł 21 - zrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z zasiłkiem chorobowym

22.

Artykuł 22 - zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej do świadczenia rehabilitacyjnego

23.

Artykuł 23 - prawo do zasiłku wyrównawczego

24.

Artykuł 24 - wysokość zasiłku wyrównawczego

25.

Artykuł 25 - brak prawa do zasiłku wyrównawczego dla pobierających świadczenia emerytalno-rentowe

26.

Artykuły 26-28 - (uchylone)

27.

Artykuł 29 - nabywanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

28.

Artykuł 29a - okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego

29.

Artykuł 30 - zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia

30.

Artykuł 30a - termin na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński

31.

Artykuł 31 - wysokość zasiłku macierzyńskiego

32.

Artykuł 32 - prawo do zasiłku opiekuńczego

33.

Artykuł 32a - zasiłek opiekuńczy, gdy matka dziecka po porodzie nie może sprawować opieki nad dzieckiem lub porzuciła dziecko

34.

Artykuł 33 - okres, przez który przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego

35.

Artykuł 34 - brak prawa do zasiłku opiekuńczego

36.

Artykuł 35 - wysokość zasiłku opiekuńczego

37.

Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników

38.

Artykuł 37 - zasady uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru

39.

Artykuł 38 - obliczanie podstawy wymiaru w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

40.

Artykuł 39 - zasiłek wyrównawczy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

41.

Artykuł 40 - wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru

42.

Artykuł 41 - zasady uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60