Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 22   z dnia 10.11.2019

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

1.

Artykuł 42 - wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia

2.

Artykuł 43 - ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku

3.

Artykuł 44 - uchylony

4.

Artykuł 45 - najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników

5.

Artykuł 46 - ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

6.

Artykuł 47 - ustalanie podstawy wymiaru innych zasiłków przysługujących pracownikom

7.

Artykuł 48 - podstawa wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

8.

Artykuł 48a - podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych

9.

Artykuł 49 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób niebędących pracownikami w pierwszym miesiącu ubezpieczenia

10.

Artykuł 50 - uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku przychodu zmniejszonego wskutek niewykonywania pracy

11.

Artykuł 51 - uchylony

12.

Artykuł 52 - zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami

13.

Artykuł 52a - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla poborowych odbywających służbę zastępczą

14.

Artykuł 53 - dokumentowanie prawa do zasiłków

15.

Artykuł 54 - zasady wystawiania przez ZUS upoważnienia dla lekarzy do wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA

16.

Artykuł 54a - upoważnienie "asystentów medycznych" do wystawiania zaświadczeń lekarskich

17.

Artykuł 55 - dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim

18.

Artykuł 55a - profil informacyjny

19.

Artykuł 55b - rejestr zaświadczeń lekarskich

20.

Artykuł 56 - rejestr lekarzy prowadzony przez ZUS

21.

Artykuł 57 - kody literowe umieszczane w zaświadczeniu lekarskim

22.

Artykuł 58 - profil informacyjny płatnika składek

23.

Artykuł 58a - sprostowanie błędów w zaświadczeniach lekarskich

24.

Artykuł 59 - kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy

25.

Artykuł 59a - dokumentowanie niezdolności do pracy oraz wystawianie i prostowanie zaświadczeń lekarskich - delegacja ustawowa

26.

Artykuł 60 - weryfikacja upoważnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich wydanych przez ZUS

27.

Artykuł 60a - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

28.

Artykuł 61 - uprawnienia do wypłaty świadczeń

29.

Artykuł 61a - uprawienia ZUS do przetwarzania danych

30.

Artykuł 61b - postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłków

31.

Artykuł 62 - obowiązek dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego płatnikowi zasiłku

32.

Artykuł 63 - nadzór ZUS nad ustalaniem uprawnień do zasiłków

33.

Artykuł 64 - terminy wypłat zasiłków

34.

Artykuł 65 - osoby upoważnione do pobrania zasiłku

35.

Artykuł 66 - nienależnie pobrane zasiłki

36.

Artykuł 67 - przedawnienie roszczeń o zasiłki

37.

Artykuł 68 - uprawnienia płatników do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy

38.

Artykuł 69 - zastosowanie przepisów ustawy do świadczenia rehabilitacyjnego

39.

Artykuł 70 - dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń

40.

Artykuły 71-86 (pominięto)

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60