Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 14   z dnia 10.07.2020

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP
 Rozdział 1 - Przepisy ogólne

1.

Artykuł 1 - regulacje ogólne

2.

Artykuł 2 - definicje określeń użytych w ustawie

3.

Artykuł 3 - określenie definicji wypadku przy pracy i jego rodzajów

4.

Artykuł 4 - choroba zawodowa

5.

Artykuł 5 - ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 Rozdział 2 - Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty

6.

Artykuł 6 - rodzaj świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7.

Artykuł 7 - zastosowanie innych przepisów przy ustalaniu prawa do zasiłków

8.

Artykuł 8 - okresy, za które przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

9.

Artykuł 9 - zasady ustalania ich wysokości świadczeń chorobowych w ubezpieczenia wypadkowego

10.

Artykuł 10 - określenie płatnika zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego

11.

Artykuł 11 - uszczerbek na zdrowiu

12.

Artykuł 12 - jednorazowe odszkodowanie

13.

Artykuł 13 - odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego

14.

Artykuł 14 - wysokość odszkodowania zależna od liczby członków rodziny

15.

Artykuł 15 - decyzja ZUS podstawą do wypłaty odszkodowania

16.

Artykuł 16 - ustalanie związku niezdolności do pracy z wypadkiem

17.

Artykuł 17 - renta wypadkowa, renta rodzinna i szkoleniowa

18.

Artykuł 18 - wysokość renty rodzinnej i szkoleniowej

19.

Artykuł 19 - dodatek dla sieroty zupełnej i pielęgnacyjny

20.

Artykuł 20 - waloryzacja rent wypadkowych

21.

Artykuł 21 - brak prawa do świadczeń wypadkowych

22.

Artykuł 22 - odmowa wypłaty świadczeń wypadkowych

23.

Artykuł 23 - wydatki ze środków funduszu wypadkowego

**`.

Rozdział 3 - Zbieg prawa do świadczeń

24.

Artykuł 24 - zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z uprawieniami do świadczeń chorobowych

25.

Artykuł 25 - zbieg prawa do kilku świadczeń rentowych

26.

Artykuł 26 - zbieg prawa do emerytury z prawem do renty wypadkowej

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60