Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 6   z dnia 10.03.2017

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

1.

Zasady przeprowadzania kontroli

1.1.

Termin kontroli

1.2.

Powody kontroli

1.3.

Kontrolowane podmioty

1.4.

Miejsce przeprowadzenia kontroli

2.

Prawa i obowiązki stron kontroli

2.1.

Kto może przeprowadzać kontrole?

2.2.

Uprawnienia inspektora pracy

3.

Przebieg kontroli

3.1.

Upoważnienie

3.2.

Spotkanie z pracodawcą i przedstawicielami załogi

3.3.

Weryfikacja wykonania wcześniejszych zaleceń

3.4.

Obowiązki pracodawcy

3.5.

Wybór osób objętych kontrolą i przystąpienie do kontroli

4.

Najczęściej kontrolowane zagadnienia

4.1.

Wynagrodzenia

4.1.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

4.1.2.

Kontrolowane zagadnienia

4.1.3.

Środki prawne

4.2.

Czas pracy

4.2.1.

Przedział czasu objęty kontrolą

4.2.2.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

4.2.3.

Kontrolowane zagadnienia

4.2.4.

Zastosowane środki prawne

4.3.

Urlopy

4.3.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

4.3.2.

Kontrolowane zagadnienia

4.3.3.

Środki prawne

4.4.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.4.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

4.4.2.

Kontrolowane zagadnienia

4.4.3.

Środki prawne

5.

Zakończenie kontroli

5.1.

Zawartość protokołu z kontroli

5.2.

Uprawnieni do podpisania protokołu

5.3.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz świadków

5.4.

Termin podpisania protokołu z kontroli

5.5.

Zastrzeżenia do protokołu z kontroli

6.

Środki prawne inspektora pracy

6.1.

Polecenia

6.2.

Wystąpienia

6.3.

Nakazy

6.3.1.

Przedmiot nakazów

6.3.2.

Rodzaje nakazów

6.4.

Egzekucja

7.

Sankcje inspektora pracy

7.1.

Sankcjonowanie wykroczeń

7.2.

Najpopularniejsze wykroczenia

7.3.

Przestępstwa

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60