Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 20   z dnia 10.10.2020

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

1.

Termin kontroli

2.

Powody kontroli

3.

Kontrolowane podmioty

4.

Miejsce przeprowadzenia kontroli

II.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON KONTROLI

1.

Kto może przeprowadzać kontrole?

2.

Uprawnienia inspektora pracy

III.

PRZEBIEG KONTROLI

1.

Upoważnienie

2.

Spotkanie z pracodawcą i przedstawicielami załogi

3.

Weryfikacja wykonania wcześniejszych zaleceń

4.

Obowiązki pracodawcy

5.

Wybór osób objętych kontrolą i przystąpienie do kontroli

IV.

NAJCZĘŚCIEJ KONTROLOWANE ZAGADNIENIA

1.

Wynagrodzenia

1.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

1.2.

Kontrolowane zagadnienia

1.3.

Środki prawne

2.

Czas pracy

2.1.

Przedział czasu objęty kontrolą

2.2.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

2.3.

Kontrolowane zagadnienia

2.4.

Zastosowane środki prawne

3.

Urlopy

3.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

3.2.

Kontrolowane zagadnienia

3.3.

Środki prawne

4.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.1.

Rodzaj dokumentów podlegających kontroli

4.2.

Kontrolowane zagadnienia

4.3.

Środki prawne

V.

ZAKOŃCZENIE KONTROLI

1.

Zawartość protokołu z kontroli

2.

Uprawnieni do podpisania protokołu

3.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz świadków

4.

Termin podpisania protokołu z kontroli

5.

Zastrzeżenia do protokołu z kontroli

VI.

ŚRODKI PRAWNE INSPEKTORA PRACY

1.

Polecenia

2.

Wystąpienia

3.

Nakazy

3.1.

Przedmiot nakazów

3.2.

Rodzaje nakazów

4.

Egzekucja

VII.

SANKCJE INSPEKTORA PRACY

1.

Sankcjonowanie wykroczeń

2.

Najpopularniejsze wykroczenia

3.

Przestępstwa

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60