Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 18   z dnia 10.09.2020

pokaż fragmenty artykułów

I.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO

1.

Zasady ogólne

2.

Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych

3.

Obowiązki informacyjne administratora

4.

Zabezpieczanie gromadzonych danych

5.

Obowiązek powołania IODO przez pracodawcę

II.

STOSOWANIE PRZEPISÓW RODO W TRAKCIE REKRUTACJI

1.

Dopuszczalność ogłoszenia naboru bez podania danych pracodawcy

2.

Ograniczenie danych pobieranych od kandydata na pracownika

3.

Zakres innych danych osobowych kandydata

4.

Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne

5.

Postępowanie z dokumentami zgromadzonymi w procesie rekrutacji

III.

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY

1.

Zasady prowadzenia monitoringu zgodnie z RODO

2.

Sposoby informowania o prowadzeniu monitoringu

IV.

PRAWO POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH SPOZA KATALOGU WYMIENIONEGO W KODEKSIE PRACY

1.

Przetwarzanie numeru dowodu osobistego osoby zatrudnionej

2.

Prywatny numer telefonu oraz adres e-mail pracownika w aktach pracowniczych

3.

Wykorzystywanie przez pracodawcę imiennego adresu e-mail przypisanego byłemu pracownikowi

V.

DANE SZCZEGÓLNE

1.

Dane pozyskiwane dla potrzeb postępowania powypadkowego

2.

Gromadzenie danych o zdrowiu na potrzeby udzielenia zapomogi z ZFŚS

3.

Ograniczenie ilości informacji w liście obecności

4.

Przetwarzanie do celów marketingowych wizerunku pracownika na podstawie zgody udzielonej przed stosowaniem RODO

VI.

PRZETWARZANIE DANYCH INNYCH OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

1.

Przetwarzanie przez pracodawcę danych członków rodziny pracownika w celu korzystania z ZFŚS

2.

Grupowe ubezpieczenie pracowników w świetle ochrony danych osobowych

3.

Obowiązek informacyjny pracodawcy jako administratora wobec członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego

4.

Informacja o osobie zastępowanej i powodzie jej nieobecności w treści umowy o pracę na zastępstwo

VII.

SKUTKI WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO

1.

Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli przetwarzania danych zgodnie z RODO

1.1.

Zakres kontroli przeprowadzanej przez UODO

1.2.

Uprawnienie do kontrolowania

1.3.

Zasady przeprowadzenia kontroli

1.4.

Zakończenie kontroli

2.

Kary administracyjne wynikające z nieprzestrzegania RODO

3.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

4.

Przechowywanie zgód pozyskanych w związku z RODO oraz upoważnień do przetwarzania danych

VIII.

WYBRANE STANOWISKA UODO

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60