Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 4   z dnia 10.02.2017

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

OCHRONA PODMIOTOWA

1.

Ochrona zatrudnienia i warunki pracy pracowników młodocianych

1.1.

Zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego

1.1.1. Formy i podstawa przygotowania zawodowego
1.1.2. Badania profilaktyczne
1.1.3. Czas pracy
1.1.4. Urlop wypoczynkowy i bezpłatny
1.1.5. Prace wzbronione
1.1.6. Rozwiązywanie umów

1.2.

Zatrudnieni przy pracach lekkich

2.

Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie

2.1.

Warunki zatrudnienia w okresie ciąży lub karmienia piersią

2.2.

Zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą oraz przerwy w pracy

2.3.

Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem

2.4.

Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego

3.

Ochrona pracowników niepełnosprawnych

3.1.

Czas i przerwy w pracy

3.2.

Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy

4.

Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym

II.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA WARUNKÓW PRACY

1.

Służba bhp

1.1.

Forma i liczebność służby bhp

1.2.

Zadania i kompetencje służby bhp

2.

Komisja do spraw bhp

3.

Warunki pracy określone ogólnymi przepisami bhp

3.1.

Regulacje prawne

3.2.

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

3.3.

Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne

4.

Ryzyko zawodowe

5.

Obowiązki kadry kierowniczej

6.

Obowiązki pracownika

7.

Uprawnienie pracownika do niewykonywania pracy w warunkach zagrożenia

8.

Badania profilaktyczne

9.

Środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze

10.

Szkolenie bhp

11.

Posiłki, napoje oraz środki higieny

12.

Obsługa monitora ekranowego

13.

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

14.

Praca w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze, mutagenne i biologiczne

III.

NADZÓR NAD OCHRONĄ PRACOWNIKÓW

1.

Społeczna inspekcja pracy

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60