Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 24   z dnia 10.12.2020

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

I.

TYTUŁY ORAZ HIERARCHIA DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

1.

Rodzaje i kolejność potrąceń

2.

Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika

3.

Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne

4.

Udzielanie porządkowej kary pieniężnej

II.

KRYTERIA DETERMINUJĄCE WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

1.

Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę

2.

Kwota wolna od potrąceń

2.1.

Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika

2.2.

Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych

2.3.

Wyższa kwota wolna od potrąceń z powodu utraty dochodów związanej z pandemią

3.

Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

4.

Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości

III.

SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

IV.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBLICZANIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

1.

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń

2.

Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

3.

Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat

V.

OBLICZANIE KWOTY POTRĄCENIA KROK PO KROKU - CHECKLISTA

VI.

PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

1.

Postępowanie pracodawcy w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia

2.

Potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca

3.

Zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi

4.

Egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

5.

Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela

6.

Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę

7.

Obliczanie i potrącenia składki związkowej

8.

Kwota wolna od potrąceń w razie przepracowania części miesiąca

VII.

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY

1.

Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

2.

Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy

3.

Podstawa i praktyczne obliczenia kwoty wolnej od potrąceń

4.

Kwota wolna w razie utraty przez zleceniobiorcę dochodu związanej z epidemią koronawirusa

VIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60