Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Przepisy z zakresu wynagradzania pracowników. Stan prawny na 1 lipca 2017 r.
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 13   z dnia 1.07.2017

pokaż fragmenty artykułów

1.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3.

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

4.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

5.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

6.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

7.

WSKAŹNIKI

7.1.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i przykład jego obliczenia netto

7.2.

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

7.3.

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych

7.4.

Kwoty wolne od potrąceń

7.5.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników

7.6.

Dodatek za pracę w nocy

7.7.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60