Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 22   z dnia 10.11.2020

pokaż fragmenty artykułów

I.

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

1.

Podmioty obowiązane do opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

2.

Wysokość składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

3.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

4.

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, gdy kwota podstawy wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia

5.

Osoby za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

5.1.

Osoby ubezpieczone po osiągnięciu wymaganego wieku

5.2.

Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi

5.3.

Pracownicy poniżej 30. roku życia skierowani do pracy przez urząd pracy

5.4.

Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem

5.5.

Pracownicy niepełnosprawni

II.

SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1.

Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP

2.

Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP

3.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na FGŚP

4.

Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP

III.

OPŁACANIE SKŁADEK

1.

Termin opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

2.

Rozliczanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

3.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

IV.

PRZEPISY PRAWNE

1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

2.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciąg

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy

 

Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik

 

Rozdział 4 - Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Rozdział 5 - Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

3.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60