Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 24   z dnia 10.12.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1.

Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy

2.

Wysokość składki na Fundusz Pracy

3.

Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

4.

Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia

5.

Osoby, za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy

5.1.

Zwolnienie ze względu na wiek osoby ubezpieczonej

5.2.

Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi

5.3.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na Fundusz Pracy za bezrobotnego poniżej 30. roku życia

5.4.

Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem

5.5.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników niepełnosprawnych

II.

SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1.

Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP

2.

Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP

3.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP

4.

Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP

III.

OPŁACANIE SKŁADEK

1.

Termin opłacania składek

2.

Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP

3.

Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów

IV.

PRZEPISY PRAWNE

1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

 

Rozdział 18 - Fundusz Pracy

2.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciag

 

Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy

 

Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik

 

Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60