Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 8   z dnia 10.04.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ WPROWADZAJĄCYCH

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz FEP

4.

Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania

II.

PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE

1.

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

2.

Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)

3.

Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe

4.

Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

5.

Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy

6.

Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

7.

Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy

8.

Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu

9.

Ubiór służbowy (umundurowanie)

10.

Posiłki dla pracowników

11.

Samochody używane przez pracowników do celów służbowych

12.

Zwrot kosztów przeniesienia służbowego

13.

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

14.

Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS

15.

Świadczenie urlopowe

16.

Zapomogi losowe

17.

Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby

18.

Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy

19.

Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy

20.

Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych

21.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60