Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 12   z dnia 10.06.2018

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1.

Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym

2.

Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności

3.

Ubezpieczenia społeczne z jednego rodzaju działalności a składka zdrowotna z każdej działalności

4.

Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy korzystającego z tzw. "ulgi na start"

II.

UBEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

1.

Praca w jednym państwie i działalność na własny rachunek w innym państwie

2.

Czasowe prowadzenie działalności w innym państwie członkowskim

3.

Prowadzenie działalności w kilku państwach członkowskich

III.

ZGŁASZANIE I WYREJESTROWANIE PRZEDSIĘBIORCY Z UBEZPIECZEŃ

1.

Zgłoszenie do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń

2.

Wyrejestrowywanie z ubezpieczeń osób prowadzących pozarolniczą działalność

3.

Zgłaszanie zmian tytułu i rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania

4.

Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy

5.

Powiadomienie ZUS o zawieszeniu prowadzenia pozarolniczej działalności

IV.

USTALANIE I FINANSOWANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ NA FUNDUSZ PRACY

1.

Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne

2.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, w tym ich refundacja z PFRON

V.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1.

Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek

2.

Zmniejszanie najniższej podstawy wymiaru składek w razie objęcia (ustania) ubezpieczeniem w trakcie miesiąca oraz w razie choroby

VI.

ZASADY FINANSOWANIA I OPŁACANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

1.

Ustalanie wysokości składki zdrowotnej

2.

Zasady opłacania składki zdrowotnej

3.

Prezentacja ulg w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

VII.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

VIII.

ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK

1.

Termin opłacania składek

2.

Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS

3.

Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek

IX.

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

1.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

2.

Świadczenie rehabilitacyjne

3.

Zasiłek macierzyński

4.

Zasiłek opiekuńczy

5.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

6.

Termin wypłaty zasiłków

7.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłków

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60