Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 18   z dnia 10.09.2018

pokaż fragmenty artykułów

I.

CHARAKTERYSTYKA UMÓW PRAWA CYWILNEGO

1.

Umowa zlecenia

2.

Umowa o dzieło

3.

Umowa agencyjna

4.

Praca na podstawie kontraktu menedżerskiego

5.

Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego

6.

Minimalna stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia/ /o świadczenie usług

II.

ROZSTRZYGANIE OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ ZLECENIOBIORCÓW

1.

Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń

2.

Umowy cywilne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń

3.

Wykonywanie kilku umów cywilnych

4.

Umowę cywilną wykonuje uczeń albo student

5.

Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista

6.

Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę cywilną

7.

Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność

8.

Wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej

III.

USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.

Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy

IV.

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1.

Ustalanie składki na Fundusz Pracy

2.

Ustalanie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

V.

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS I POBÓR PODATKU DOCHODOWEGO

1.

Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek

2.

Zasady poboru podatku dochodowego od umów cywilnych

3.

Przykładowe rozliczenia składkowo-podatkowe umów cywilnych

3.1.

Umowa cywilna stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń

3.2.

Umowa cywilna zawarta z osobą będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu

3.3.

Umowa cywilna zawarta z osobą mającą ustalone prawo do emerytury będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu

4.

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

VI.

ŚWIADCZENIA DLA ZLECENIOBIORCY

1.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

2.

Podstawa wymiaru zasiłków

3.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy

4.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaconych świadczeń

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60