Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy. Stan prawny na 1 października 2018 r.
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 19   z dnia 1.10.2018

pokaż fragmenty artykułów

1.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

2.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciąg

 

Rozdział 4 - Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

3.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

 

Rozdział 9 - Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia

 

Rozdział 10 - Usługi rynku pracy

 

Rozdział 11 - Instrumenty rynku pracy

 

Rozdział 11b - Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Rozdział 12 - Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

 

Rozdział 13d - Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia

15.

Rozdział 15 - Świadczenia dla bezrobotnych

4.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - wyciąg

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60