Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Urlopy związane z rodzicielstwem
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 24   z dnia 10.12.2018

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

I.

OSOBY UPRAWNIONE

II.

URLOP MACIERZYŃSKI

1.

Wymiar urlopu macierzyńskiego i moment jego rozpoczęcia

2.

Podział urlopu macierzyńskiego oraz nabywanie prawa do jego części

2.1.

W drodze uzgodnień między rodzicami

2.2.

Z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki dziecka

2.3.

W związku ze zgonem pracownicy-matki albo matki podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy

2.4.

Z powodu porzucenia dziecka przez pracownicę-matkę

2.5.

W związku ze zgonem nieubezpieczonej matki dziecka, porzuceniem przez nią dziecka albo niemożnością sprawowania opieki ze względu na niepełnosprawność

2.6.

W wyniku podjęcia pracy przez matkę dotychczas nieaktywną zawodowo

3.

Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji

4.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w wyniku hospitalizacji dziecka

5.

Wcześniejsze zakończenie urlopu macierzyńskiego

5.1.

Z powodu zgonu dziecka

5.2.

W związku z porzuceniem dziecka lub umieszczeniem w instytucjach o charakterze opiekuńczym

III.

URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

IV.

URLOP RODZICIELSKI

1.

Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim

2.

Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego

3.

Podział urlopu rodzicielskiego

4.

Wnioski w sprawie urlopu rodzicielskiego

5.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

6.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z powodu łączenia go z pracą

7.

Rezygnacja z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

8.

Organizacja czasu pracy podczas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

V.

URLOP OJCOWSKI

VI.

URLOP WYCHOWAWCZY

1.

Prawo do urlopu wychowawczego oraz jego wymiar

2.

Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

3.

Praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego

4.

Odwołanie z urlopu wychowawczego

VII.

OCHRONA ZATRUDNIENIA ZWIĄZANA Z URLOPAMI Z TYTUŁU RODZICIELSTWA

1.

Ochrona stosunku pracy

2.

Zatrudnienie po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem

VIII.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W CZASIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM

1.

Zasiłek macierzyński w czasie trwania ubezpieczenia

2.

Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia

3.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

4.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

5.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem

6.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

7.

Zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

8.

Świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60