Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Ustawa o PPK - stan prawny na 1 października 2019 r.
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 19   z dnia 1.10.2019

pokaż fragmenty artykułów

1.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

  Rozdział 1 - Przepisy ogólne
  Rozdział 2 - Umowa o zarządzanie PPK
  Rozdział 3 - Umowa o prowadzenie PPK
  Rozdział 4 - Wpłaty dokonywane do PPK
  Rozdział 5 - Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
  Rozdział 6 - Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
  Rozdział 7 - Koszty zarządzania PPK
  Rozdział 8 - Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  Rozdział 9 - Wyznaczona instytucja finansowa
  Rozdział 10 - Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  Rozdział 11 - Portal PPK
  Rozdział 12 - Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
  Rozdział 13 - Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
  Rozdział 14 - Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
  Rozdział 15 - Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
  Rozdział 16 - Przepisy karne
  Rozdział 17 - Zmiany w przepisach (pominięto)
  Rozdział 18 - Przepisy przejściowe i końcowe
Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60