Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Ustawa o promocji zatrudnienia. Stan prawny na 1 października 2017 r.
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 19   z dnia 1.10.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (wyciąg)

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Polityka rynku pracy

 

Rozdział 3 - Instytucje rynku pracy

 

Rozdział 4 - Publiczne służby zatrudnienia

 

Rozdział 5 - Ochotnicze Hufce Pracy

 

Rozdział 6 - Agencje zatrudnienia

 

Rozdział 7 - Instytucje szkoleniowe

 

Rozdział 8 - Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy

 

Rozdział 9 - Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia

 

Rozdział 10 - Usługi rynku pracy

 

Rozdział 11 - Instrumenty rynku pracy

 

Rozdział 11a - (uchylony)

 

Rozdział 11b - Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Rozdział 12 - Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

 

Rozdział 12a - Program Aktywizacja i Integracja

 

Rozdział 13 - (uchylony)

 

Rozdział 13a - Programy specjalne

 

Rozdział 13b - Programy regionalne

 

Rozdział 13c - Zlecanie działań aktywizacyjnych

 

Rozdział 13d - Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia

 

Rozdział 14 - Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich

 

Rozdział 15 - Świadczenia dla bezrobotnych

 

Rozdział 16 - Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rozdział 17 - Pracownicy publicznych służb zatrudnienia

 

Rozdział 18 - Fundusz Pracy

 

Rozdział 19 - Nadzór i kontrola

 

Rozdział 20 - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

 

Rozdział 21 - Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Rozdział 22 - Przepisy przejściowe

 

Rozdział 23 - Przepisy końcowe

II.

USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. O ZMIANIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60