Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 7   z dnia 1.04.2017

pokaż fragmenty artykułów
  USTAWA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998 R. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

 

Rozdział 3 Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

 

Rozdział 4 Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków

 

Rozdział 5 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

 

Rozdział 6 Fundusz Rezerwy Demograficznej

 

Rozdział 7 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Rozdział 8 Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy

 

Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń

 

Rozdział 10 Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

 

Rozdział 12 Zmiany w obowiązujących przepisach

 

Rozdział 13 Przepisy przejściowe i końcowe

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60