Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Wdrożenie PPK w firmie
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 6   z dnia 10.03.2020

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WDROŻENIA PPK

1.

Definicja podmiotu zatrudniającego

2.

Ustalenie stanu zatrudnienia

3.

Podmioty zwolnione z tworzenia PPK

II.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PPK

1.

Wybór instytucji finansowej

1.1.

Strony uprawnione do wyboru instytucji finansowej

1.2.

Termin wyboru instytucji finansowej

1.3.

Kryteria wyboru instytucji finansowej

1.4.

Negocjacje warunków

2.

Umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK

2.1.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK

2.2.

Treść i forma umowy o zarządzanie

2.3.

Treść umowy o prowadzenie PPK

2.4.

Skutki niezawarcia umów o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK

III.

OSOBY ZATRUDNIONE BĘDĄCE UCZESTNIKAMI PPK

1.

Wiek osoby zatrudnionej warunkujący uczestnictwo w PPK

2.

Wymagany okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym

3.

Zarządzanie danymi osób zatrudnionych

4.

Złożenie deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK

IV.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO

1.

Obowiązki względem osób zatrudnionych

2.

Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane ze zmianą instytucji finansowej i dokonywaniem transferu środków

3.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji

V.

SANKCJE ZA NIEWYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O PPK

VI.

WPŁATY DO PPK

1.

Informacje ogólne

2.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający

3.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK

4.

Dopłaty z Funduszu Pracy dla uczestnika PPK

4.1.

Wpłata powitalna

4.2.

Dopłaty roczne

VII.

WYBRANE WZORY

1.

Informacja o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

2.

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie PPK osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia

3.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

4.

Informacja o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60