Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Wybrane przepisy z zakresu BHP. Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r.
Dodatek nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 16   z dnia 10.08.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Dział I - Przepisy wstępne
  Dział II - Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
 Dział III - Pomieszczenia pracy

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Oświetlenie

 

Rozdział 3 - Ogrzewanie i wentylacja

 Dział IV - Procesy pracy

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Organizacja stanowisk pracy

 

Rozdział 3 - Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

 

Rozdział 4 - Transport wewnętrzny i magazynowanie

 

Rozdział 5 - Ochrona przed hałasem

 

Rozdział 6 - Prace szczególnie niebezpieczne

  Dział V - Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej
  Dział VI - Przepisy przejściowe i końcowe

II.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Przepisy ogólne dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych

 

Rozdział 3 - Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

 

Rozdział 4 - Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

 

Rozdział 5 - Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych

 

Rozdział 6 - Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

 

Rozdział 7 - Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic

 

Rozdział 8 - Przepisy końcowe

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60