Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Wybrane przepisy z zakresu świadczeń chorobowych. Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.
Dodatek nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 16   z dnia 10.08.2018

pokaż fragmenty artykułów

1.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 - Zasiłek chorobowy

 

Rozdział 3 - Świadczenie rehabilitacyjne

 

Rozdział 4 - Zasiłek wyrównawczy

 

Rozdział 5 - (uchylony)

 

Rozdział 6 - Zasiłek macierzyński

 

Rozdział 7 - Zasiłek opiekuńczy

 

Rozdział 8 - Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami

 

Rozdział 9 - Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami

 

Rozdział 10 - Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy

 

Rozdział 11 - Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

 

Rozdział 12 - Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Rozdział 13 - Przepisy przejściowe i końcowe

2.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim

3.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

 

Załącznik nr 1 - Zakres danych zaświadczenia płatnika składek w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem

 

Załącznik nr 2 - Zakres danych, które zawiera zaświadczenie płatnika składek w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, z wyłączeniem ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego

 

Załącznik nr 3 - Zakres danych, które zawiera zaświadczenie płatnika składek w przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego

 

Załącznik nr 4 - Zakres danych, które zawiera oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego

 

Załącznik nr 5 - Zakres danych wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

 

Załącznik nr 6 - Zakres danych wniosku o zasiłek opiekuńczy

 

Załącznik nr 7 - Zakres danych wniosku o zasiłek chorobowy

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60