Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Wynagradzanie pracowników
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 18   z dnia 10.09.2019

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE SFERĘ WYNAGRODZEŃ

1.

Akty prawa o charakterze powszechnie obowiązującym

2.

Układ zbiorowy pracy

3.

Regulamin wynagradzania

II.

OBLIGATORYJNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

2.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

2.1.

Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia

2.2.

Ryczałt za godziny nadliczbowe

2.3.

Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej

3.

Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru przez pracownika zatrudnionego na część etatu

4.

Dodatek za pracę w porze nocnej

5.

Dodatek wyrównawczy

III.

FAKULTATYWNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

1.

Premie

2.

Dodatki

IV.

PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA OKRESY NIEWYKONYWANIA PRACY

1.

Przerwy w czasie pracy

2.

Pełnienie przez pracownika dyżuru

3.

Niewykonywanie pracy z powodu przestoju

4.

Powstrzymanie się od pracy na skutek zagrożenia

5.

Przeprowadzanie badań profilaktycznych

6.

Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań przez pracownicę w ciąży

7.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

8.

Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy

V.

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

VI.

WYNAGRODZENIE I EKWIWALENT ZA URLOP WYPOCZYNKOWY

1.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego

2.

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop

3.

Sposób obliczania wynagrodzenia za urlop

4.

Metoda obliczania ekwiwalentu

VII.

WYNAGRODZENIE ZA OKRES INNYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY

VIII.

WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA

IX.

INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ

1.

Odprawa emerytalno-rentowa

2.

Odprawa pośmiertna

3.

Nagroda jubileuszowa

4.

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

5.

Odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

X.

OCHRONA WYNAGRODZENIA

1.

Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę

2.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

3.

Potrącenia z wynagrodzenia

3.1.

Dopuszczalność i granice potrąceń

3.2.

Świadczenia alimentacyjne

3.3.

Inne należności

3.4.

Kwota wolna

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60