Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 8   z dnia 10.04.2019

pokaż fragmenty artykułów
  WSTĘP

I.

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

II.

OGÓLNE ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ

III.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

1.

Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę

2.

Upadłość lub likwidacja pracodawcy

3.

Konieczność konsultacji wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony ze związkami zawodowymi

4.

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

5.

Fakultatywność kodeksowego okresu wypowiedzenia

6.

Liczenie terminów wypowiedzenia

7.

Zwolnienie od pracy w trakcie wypowiedzenia

8.

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę

IV.

OŚWIADCZENIE JEDNEJ ZE STRON BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

1.

Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika

1.1.

Popełnienie przestępstwa

1.2.

Brak ochrony pracowniczej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia

1.3.

Skutki dyscyplinarki niezgodnej z prawem

2.

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

2.1.

Niewykonanie zaleceń lekarza

2.2.

Rozwiązanie umowy z powodu niedopełnienia podstawowych obowiązków

V.

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY Z UPŁYWEM CZASU, NA KTÓRY ZOSTAŁ ZAWARTY

1.

Umowa na okres próbny jako szczególny rodzaj umowy kończącej się z upływem czasu na jaki została zawarta

2.

Wpływ czasu trwania okresowych stosunków pracy oraz ilości podpisanych pomiędzy podmiotami umów na termin zakończenia współpracy

3.

Określenie terminu rozwiązania stosunku pracy w sposób opisowy

VI.

ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON

VII.

ODPRAWY OBCIĄŻAJĄCE PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM UMOWY O PRACĘ

1.

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

2.

Odprawa rentowa

3.

Odprawy wypłacane z woli pracodawcy

VIII.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ JAKO SKUTEK WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60