Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Zatrudnianie cudzoziemców
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 4   z dnia 10.02.2020

pokaż fragmenty artykułów

 

WSTĘP

I.

PROCEDURA OŚWIADCZENIOWA

1.

Krąg pomiotów uprawnionych

2.

Treść oświadczenia

3.

Załączniki i opłata

4.

Wpis/odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji

5.

Obowiązki powierzającego pracę po uzyskaniu wpisu

6.

Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia

II.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

1.

Rodzaje działalności, w których zezwolenie jest konieczne

2.

Warunki wydania zezwolenia

3.

Wniosek o wydanie zezwolenia

4.

Załączniki do wniosku

5.

Wpis/odmowa wpisu wniosku do ewidencji

6.

Treść zezwolenia i jego wykonanie

7.

Przedłużenie zezwolenia

8.

Przyczyny i skutki uchylenia zezwolenia

III.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

1.

Typy zezwoleń na pracę i okresy ich ważności

2.

Wniosek o zezwolenie na pracę

3.

Załączniki do wniosku

4.

Warunki wydania zezwolenia na pracę

5.

Treść zezwolenia na pracę i jego wykonanie

6.

Odmowa wydania/uchylenie/wygaśnięcie zezwolenia na pracę

7.

Przedłużenie zezwolenia na pracę

IV.

ODWOŁANIE OD DECYZJI

V.

BRAK OBOWIĄZKU AKTUALIZACYJNEGO DOKUMENTÓW LEGALIZUJĄCYCH PRACĘ

VI.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UMOWĄ ZAWIERANĄ Z CUDZOZIEMCEM

1.

Umowa o pracę

1.1.

Zakres danych osobowych

1.2.

Rodzaje umów o pracę

1.3.

Informacja o warunkach zatrudnienia

1.4.

Dokumentacja pracownicza

1.5.

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

2.

Umowy cywilnoprawne

VII.

Odpowiedzialność za wykroczenia

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60