Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Zatrudnianie emerytów i rencistów
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 22   z dnia 10.11.2018

pokaż fragmenty artykułów

I.

ZASADY PODLEGANIA I ROZLICZANIA SKŁADEK ZA EMERYTÓW I RENCISTÓW

1.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

2.

Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych

3.

Prowadzenie pozarolniczej działalności

II.

ZAWIESZANIE I ZMNIEJSZANIE ŚWIADCZEŃ

1.

Świadczenia podlegające zawieszeniu lub zmniejszeniu

2.

Zawieszenie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia

3.

Przychody mające wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

3.1.

Przychody z tytułu stosunku pracy

3.2.

Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych

3.3.

Przychody z tytułu pozarolniczej działalności

3.4.

Przychody z innych tytułów

3.5.

Tabelaryczne ujęcie przychodów wpływających na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

4.

Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych

5.

Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń a kwoty osiąganych przychodów

5.1.

Określenie limitów przychodów zarobkujących świadczeniobiorców

5.2.

Szczególne zasady rozliczeń renty rodzinnej

5.3.

Zbieg prawa do renty wypadkowej i emerytury a zarobkowanie świadczeniobiorcy

5.4.

Prawo do zarobkowania bez ograniczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego

6.

Obowiązki emerytów, rencistów oraz pracodawców

6.1.

Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodów przez świadczeniobiorcę

6.2.

Kwoty graniczne przychodów zarobkujących emerytów i rencistów

6.3.

Skutki zarobkowania emerytów i rencistów

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60