Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 20   z dnia 10.10.2019

pokaż fragmenty artykułów

I.

Ograniczenia dotyczące nawiązywania stosunku pracy

1.

Cechy decydujące o rodzaju umowy

2.

Kilka umów o pracę z tym samym pracownikiem

3.

Zlecenie zatrudnionemu prac na podstawie umowy cywilnoprawnej

II.

Rodzaje umów o pracę oraz ich właściwości

1.

Umowa na okres próbny

2.

Limitowanie zatrudniania na czas określony

3.

Umowa na czas określony po zakończeniu stosunku bezterminowego

4.

Umowy wyłączone spod limitu

4.1.

Umowa na zastępstwo

4.2.

Umowy sezonowe

4.3.

Umowy wyłączone z przyczyn obiektywnych

III.

Rekrutacja

1.

Przekazanie niezbędnych informacji o administratorze

2.

Dopuszczalność ogłoszenia naboru bez podania danych pracodawcy

3.

Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej

4.

Zgoda na przetwarzanie innych danych

5.

Dokumenty związane z rekrutacją

6.

Sposób udokumentowania przedstawionych informacji

7.

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

8.

Wybór kandydata a zarzut dyskryminacji

IV.

Zawarcie umowy

1.

Właściwa reprezentacja pracodawcy

2.

Dopuszczalność podpisania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy oznaczonej

3.

Termin nawiązania stosunku pracy

4.

Obowiązkowe elementy umowy o pracę

5.

Ustalenie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia

6.

Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę

7.

Dyskryminacja przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia

V.

Obowiązki związane z przyjęciem nowego pracownika

1.

Informacja o warunkach zatrudnienia

2.

Stosowanie monitoringu

3.

Wstępne badania lekarskie

3.1.

Obowiązek przeprowadzenia badań profilaktycznych

3.2.

Umowa z placówką medycyny pracy na wykonanie badań profilaktycznych

3.3.

Skierowanie na badanie

4.

Szkolenia wstępne

VI.

Akta osobowe

1.

Zawartość części A akt osobowych

2.

Wpinanie do akt odpisu dokumentu

3.

Sposób prowadzenia dokumentacji

3.1.

Jedna postać dokumentacji dla całych akt osobowych

3.2.

Wymóg zapewnienia integralności dokumentacji elektronicznej

3.3.

Kontynuacja akt osobowych przy kolejnym zatrudnieniu tego samego pracownika

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60