Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia

Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018 17,00 zł
(16,19 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z kosztami ponoszonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Omówiono w nim wydatki dotyczące przedsiębiorcy, samochodów, pracowników oraz promocji firmy. Znajdziemy w nim także wyjaśnienia dotyczące momentu potrącalności kosztów oraz ich dokumentowania.

pokaż fragmenty artykułów

I. WYDATKI DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY

1. Koszt nauki języka obcego

Podatnik zamierza wykupić zagraniczną wycieczkę połączoną z nauką języka obcego, którego znajomość będzie mu przydatna w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy koszty takiego wyjazdu będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? ...

2. Zakup firmowego sprzętu w przypadku wykonywania działalności gospodarczej we własnym domu

Działalność gospodarczą prowadzę w domu, w którym mieszkam, ale nie mam w nim wydzielonej powierzchni, którą wykorzystuję wyłącznie na firmowe cele. Na potrzeby prowadzonej działalności zamierzam kupić laptop o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Czy wydatki...

3. Przejazdy przedsiębiorcy do i z firmy

Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Od osiąganych z niej dochodów, ustalanych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będę płacił podatek obliczany według skali podatkowej. Czy wydatki związane z przejazdami do i z firmy są kosztem podatkowym? ...

4. Zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam wziąć udział w branżowej konferencji. Udział w niej jest odpłatny, do tego odbędzie się ona w innej miejscowości, niż miejsce mojego zamieszkania. Czy koszty związane z udziałem w tej konferencji...

5. Wydatki na nabycie obuwia używanego podczas świadczenia usług

W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi transportowe. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup obuwia, w którym będę prowadził samochód? Nie. Wydatki na zakup takiego obuwia...

6. Koszty rozmów służbowych z prywatnego telefonu przedsiębiorcy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Często rozmowy służbowe wykonuję z prywatnego telefonu komórkowego. Czy koszt rozmów przeprowadzonych dla potrzeb działalności mogę ustalić szacunkowo i zaliczyć do kosztów uzyskania...

7. Składki ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą opłacone jednym przelewem

Jestem przedsiębiorcą. Nie zatrudniam pracowników. Od 2018 r. składki na własne ubezpieczenia w ZUS opłacam w jednej kwocie, dokonując jednego przelewu. Czy w tej sytuacji całą zapłaconą kwotę mogę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? ...

8. Przejazdy taksówką na spotkania z kontrahentami

Prowadzę usługową działalność gospodarczą. Czy wydatek na przejazd taksówką do kontrahenta w celu wykonania usługi mogę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Tak. Wydatek na przejazd taksówką do kontrahenta w celu wykonania...

II. KOSZTY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SAMOCHODÓW

1. Rozliczenie opłaty za najem zastępczego samochodu osobowego

Na czas naprawy samochodu osobowego stanowiącego środek trwały podatnik otrzymał z warsztatu zastępczy samochód osobowy. Za czas korzystania z tego samochodu warsztat wystawił fakturę na jego najem. Czy wynikające z niej wydatki można w całości...

2. Ograniczenie składki AC w razie nabycia samochodu o wartości ponad 20.000 euro

Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupił samochód osobowy o wartości przekraczającej równowartość 20.000 euro. Samochód ten zaliczył do środków trwałych i ubezpieczył w ramach OC i AC. W 2018 r. ponownie wykupił polisę ubezpieczeniową. Na polisie wpisana...

3. Koszty naprawy powypadkowej firmowego auta gdy odszkodowanie pokryło tylko kwotę netto z faktury za naprawę

Samochód osobowy spółki z o.o. należący do jej składników majątku uległ wypadkowi. W związku z tym, że samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (AC), ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie. Kwota odszkodowania stanowiła równowartość kwoty netto wynikającej...

4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu

Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód osobowy. Nabył go za środki pochodzące z kredytu, który zaciągnął jako osoba prywatna, jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności. Czy odsetki spłacane od tego kredytu, od momentu...

5. Składka na ubezpieczenie samochodu osobowego, którego cena zakupu i ubezpieczenia są różne

Na potrzeby prowadzonej działalności został kupiony samochód osobowy. Na fakturze zakupu jego wartość jest wpisana w innej kwocie niż na polisie auto casco. Czy aby ustalić wartość składki AC podlegającej zaliczeniu do kosztów...

6. Nieodliczony VAT od zakupu paliwa

Ponieważ nie prowadzę dla celów VAT ewidencji przebiegu pojazdu przysługuje mi prawo odliczenia 50% VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały. Czy postępuję prawidłowo ujmując w podatkowej...

7. Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych

Spółka z o.o. posiada samochody (w leasingu operacyjnym), które są używane do celów mieszanych (służbowych i prywatnych). Podczas używania samochodu przez pracownika do celów prywatnych doszło do kolizji. Czy w tych okolicznościach spółka może wydatki na naprawę...

8. Niezamortyzowana wartość początkowa samochodu o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro

Sprzedałem samochód osobowy, z którego korzystałem w działalności gospodarczej. Samochód ten nie był w pełni zamortyzowany. Ponadto część odpisów amortyzacyjnych nie była kosztem podatkowym, gdyż wartość początkowa samochodu przekraczała równowartość 20.000 euro....

9. Zakup nowego silnika do pojazdu będącego środkiem trwałym

W samochodzie będącym środkiem trwałym zepsuł się silnik, w związku z czym poniosłem wydatki na zakup nowego silnika. Czy wydatki te mogę rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów? Rozliczenie...

III. WYDATKI PRACOWNICZE

1. Wartość wynagrodzeń kosztem podatkowym

Wynagrodzenia pracowników są płatne, zgodnie z regulaminem wynagradzania, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który są należne. Wynagrodzenia za maj 2018 r. zostały wypłacone z opóźnieniem, tj. 5 czerwca br. W tym terminie pracodawca wypłacił kwotę netto wynagrodzeń,...

2. Organizacja imprezy integracyjnej

Spółka z o.o. zorganizowała imprezę dla pracowników i członków ich rodzin. Jej celem było zintegrowanie pracowników i poprawa komunikacji między nimi oraz wzmocnienie więzi łączących ich ze spółką. Czy spółka postąpiła prawidłowo,...

3. Sfinansowanie pracownikom posiłków

Spółka z o.o. ponosi wydatki na obiady dla pracowników. Wymienione posiłki spożywają oni w czasie przerwy w pracy. Czy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu? Wydatki na obiady dla...

4. Wydatki związane z odwołaną podróżą służbową

Spółka z o.o. skierowała kilku pracowników do obsługi wystawy na zagranicznych targach branżowych. Z dużym wyprzedzeniem zarezerwowała noclegi w hotelu i zakupiła bilety lotnicze. Z powodu choroby jeden z pracowników nie pojechał w tę podróż służbową. Czy spółka...

5. Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Z pracownikiem została zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Na jej podstawie osoba ta przez okres 10 miesięcy nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej. W związku z tą umową, po ustaniu zatrudnienia, w okresie zakazu konkurencji spółka...

6. Kwiaty i upominek wręczony pracownikowi odchodzącemu na emeryturę

Pracodawca (spółka z o.o.) zakupił ze środków obrotowych dla pracownika odchodzącego na emeryturę kwiaty i drobny upominek. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Wskazane w pytaniu wydatki...

7. Wynagrodzenia i składki ZUS w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Pracownika będącego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zwolniliśmy z obowiązku świadczenia pracy. Zachowuje on jednak prawo do wynagrodzenia. Czy wynagrodzenie to oraz składki ZUS finansowane przez pracodawcę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?...

8. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracodawca (spółka z o.o.) wyraził zgodę na opłacenie pracownikowi czesnego za ostatni rok studiów odbywanych w systemie zaocznym. Czy taki wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Należy nadmienić, że wiedza zdobywana na studiach...

9. Wynajem mieszkania pracownikowi mieszkającemu w odległej od firmy miejscowości

Pracownikowi z wysokimi kwalifikacjami mieszkającemu w odległej miejscowości wynajmujemy mieszkanie w miejscowości, w której znajduje się nasza firma. Zapewnienie tego mieszkania było warunkiem podjęcia pracy przez pracownika. Czy koszty tego wynajmu możemy...

IV. NAKŁADY NA PROMOCJĘ FIRMY

1. Wypłacona kontrahentom kwota w celu zachęcenia do kontynuowania nawiązanej współpracy

Spółka z o.o. z uwagi na panującą konkurencję na rynku zobowiązała się wypłacić wybranym kontrahentom jednorazową kwotę stanowiącą zachętę do kontynuowania współpracy. Czy wypłacona kwota może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? ...

2. Koszty wystroju firmy

Spółka z o.o. posiada kilka placówek handlowych. Ponosi wydatki na ich wystrój, chcąc w ten sposób stworzyć odpowiednią atmosferę, dzięki której klienci chętnej odwiedzaliby jej sklepy i nabywali oferowane towary. Szczególnie dba...

3. Wydatki na reklamę ponoszone przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

Podatnik w czerwcu 2018 r. rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wcześniej, tj. w maju 2018 r. zamieścił w internecie reklamę swojej przyszłej firmy. Czy poniesione na ten...

4. Nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej

Spółka z o.o. zajmująca się sprzedażą instalacji c.o. zorganizowała sprzedaż premiową. Kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy zrealizowali wyznaczoną w regulaminie promocji określoną wielkość obrotów, otrzymują nagrodę w postaci bezpłatnego...

V. MOMENT POTRĄCENIA KOSZTU

1. Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi

Działalność gospodarczą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną metodą uproszczoną. Od kontrahenta otrzymałem fakturę za usługę. Data wystawienia faktury to 4 czerwca 2018 r., a wykonania usługi 11 czerwca 2018 r. Pod którą...

2. Usługa wykonana przed wystawieniem faktury

W czerwcu 2018 r. dostałam fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, dokumentującą usługę zakupioną przeze mnie w maju 2018 r. Kiedy tę fakturę powinnam ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w sposób uproszczony? ...

3. Wynagrodzenie pracownicze wypłacone z opóźnieniem

W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane pracownikom raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który wynagrodzenia są należne. Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w miesiącu następnym (do 10 dnia tego miesiąca) jest wynagrodzeniem wypłaconym po terminie...

4. Składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacona w miesiącu, za który jest należna

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Składkę na własne ubezpieczenia społeczne należną za maj 2018 r. zapłaciłem do ZUS już w maju 2018 r. Czy składkę tę mogłem uwzględnić w majowych kosztach uzyskania przychodów? ...

5. Składki ZUS od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń

W regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia ustalony jest na ostatni dzień roboczy miesiąca, za który wynagrodzenie to jest należne. Za maj 2018 r. wynagrodzenia zostały jednak wypłacone dopiero w czerwcu br. W którym miesiącu składki ZUS...

6. Rozliczenie wydatku na wypłatę premii

Członek zarządu spółki z o.o. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje mu premia kwartalna uzależniona od wyniku finansowego firmy. Z zapisu zawartego we wspomnianej umowie wynika, że premię należy...

7. Koszt ujęty w księgach na podstawie duplikatu faktury

Spółka z o.o. w czerwcu 2018 r. otrzymała duplikat faktury za artykuły biurowe zakupione w ubiegłym roku. Faktura pierwotna nie dotarła do niej. Kiedy należy uwzględnić w kosztach podatkowych koszt zakupionych artykułów? ...

VI. DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW

1. Umowa kupna-sprzedaży zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Mam zamiar kupić towar handlowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja ta byłaby udokumentowana umową kupna-sprzedaży. Czy taka umowa może być podstawą zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? ...

2. Przedłożone przez pracownika paragony za płatne parkowanie firmowych samochodów

Pracownik korzystający w celach służbowych z firmowego samochodu przedłożył paragony za korzystanie z płatnego parkingu. Czy stanowią one wystarczający dowód księgowy, by zwrócone na ich podstawie pracownikowi koszty uznać za koszty uzyskania przychodów? ...

3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wypłacane na podstawie wielu rachunków

Zleceniobiorcom w oparciu o przedstawione przez nich rachunki do umowy zlecenia wypłacam wynagrodzenia. Takich wypłat w każdym miesiącu mam kilkadziesiąt. Czy wynagrodzenia wypłacone tym osobom w danym miesiącu mogę ująć w podatkowej księdze przychodów...

4. Wystawienie faktury końcowej, gdy wpłacone zaliczki pokryły całą wartość usługi

Wykonawca usługi wystawił dwie faktury zaliczkowe, a po wykonaniu usługi - fakturę końcową. Z tej ostatniej faktury nie wynikała kwota do zapłaty, gdyż pobrane zaliczki pokryły całą wartość zleconej usługi. Czy w podatkowej księdze...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.