Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Czasopisma i Gazeta (wydania drukowane)  »   Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

To jedyna gazeta w całości o podatkach, rachunkowości i prawie pracy.
Praktyczna pomoc dla każdej firmy i instytucji !
DZIENNIK (ukazuje się w poniedziałki i czwartki)

Z prenumeratą Gazety w wersji drukowanej przywilej korzystania z:
wersji on-line, eWYDANIA i wybranych POMOCNIKÓW Księgowego. Sprawdź zasady dostępu do POMOCNIKÓW »
Cennik
Prenumerata 2024
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Prenumerata - styczeń-grudzień 2024 r. 659,00 zł
(610,19 zł + 8% VAT)
szt.
2. Prenumerata - czerwiec-grudzień 2024 r. 385,00 zł
(356,48 zł + 8% VAT)
szt.
3. Prenumerata - lipiec-grudzień 2024 r. 329,50 zł
(305,09 zł + 8% VAT)
szt.
4. Prenumerata - sierpień-grudzień 2024 r. 275,00 zł
(254,63 zł + 8% VAT)
szt.
5. Prenumerata - lipiec-wrzesień 2024 r. 164,75 zł
(152,55 zł + 8% VAT)
szt.
6. Prenumerata - październik-grudzień 2024 r. 164,75 zł
(152,55 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Przywileje w prenumeracie
Promocje
Zamówienia u kolportera

Gazeta Podatkowa

DZIENNIK
ukazuje się 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki)
ISSN:1731-9447

W ciągu 2024 roku ukaże się:
105 numerów Gazety
+ dodatki tematyczne w każdym numerze

Każdy numer Gazety:
liczba stron - 32
format - A3

Dostawa

Dziennik Gazeta Podatkowa dostarczany jest do Prenumeratorów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość dostarczenia Gazety Podatkowej za pośrednictwem kolportera (patrz zakładka "Zamówienia u kolportera").

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Zdecydowanie dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Na łamach Gazety na bieżąco opisywane są zmiany przepisów prawnych. Prezentowane są stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów. Publikowane teksty rozstrzygają problemy zgłaszane przez Czytelników, zawierają dużo praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Działy tematyczne

 1. Aktualności i sygnały
  • nowe przepisy dla pracodawcy i pracownika • bieżące stanowiska organów podatkowych i sądów • informacje o pracach parlamentu • ważne terminy rozliczeń z fiskusem, ZUS itp. • krótkie informacje podatkowe i gospodarcze

 2. O czym Czytelnik wiedzieć powinien
  • rozstrzygnięcia bieżących, istotnych problemów • podatki • prawo pracy • składki ZUS • zasiłki • emerytury • renty • rachunkowość

 3. Rozliczamy podatek dochodowy
  • o zmianach w ustawach podatkowych • rozwiązania pozwalające zoptymalizować podatek • jak prawidłowo ustalić podatek dochodowy • jak korzystać z ulg i odliczeń podatkowych

 4. VAT i akcyza
  • problemy dotyczące stosowania przepisów o VAT • kiedy odliczyć i jak otrzymać zwrot VAT • faktury, ewidencje, deklaracje • korekty rozliczeń i ich skutki • stawki podatkowe

 5. Prawo pracy w praktyce
  • uprawnienia i obowiązki pracownicze • rozliczanie czasu pracy • zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę • wszystko o urlopach • regulacje dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 6. Składki ZUS
  • przychody, od których nie płacimy składek ZUS • ubezpieczenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym • obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą • dokumentacja przekazywana do ZUS

 7. Emerytury, renty, zasiłki
  • zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń • zasady ustalania emerytur, rent i zasiłków • jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków • jakie świadczenia przysługują w razie choroby • finansowe konsekwencje naruszania przepisów o ubezpieczeniu społecznym • zasady nabywania świadczenia przedemerytalnego • wskazówki dotyczące kapitału początkowego

 8. Postępowanie przed fiskusem
  • prawa podatnika w kontakcie z organami podatkowymi • jak zakwestionować decyzję podatkową • jak odzyskać nadpłatę podatku • korygowanie deklaracji podatkowych • czego urząd skarbowy ma prawo żądać od podatnika • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

 9. Poradnik podatkowo-kadrowy
  • rozwiązania problemów najczęściej występujących w firmach • podatki • rachunkowość • prawo pracy • składki ZUS

 10. Rachunkowość dla każdego
  • możliwości uproszczeń w ewidencji księgowej • dokumentowanie operacji gospodarczych, zasady funkcjonowania kont księgowych • jak sporządzić i rozumieć bilans • zasady rozliczania kosztów • jak ujmować przychody i wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

 11. Przewodnik Gazety Podatkowej
  • szerokie, przekrojowe opracowania ważnych zagadnień z zakresu podatków, ubezpieczeń i świadczeń z ZUS, obowiązków pracodawców • omówienia nowości w przepisach prawnych istotnych dla firm

 12. Orzecznictwo i interpretacje prawne
  • prezentacja i komentarze do najciekawszych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych

 13. Spółki i wspólnicy
  • tworzenie i rozwiązywanie spółek różnego typu • wnoszenie udziałów i dopłat do spółek • prawa i obowiązki wspólników • korzyści z bycia wspólnikiem • stosunki majątkowe w spółkach • funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych

 14. Wskazówki dla przedsiębiorcy
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej • kontrola w firmie • problematyka zamówień publicznych • prawo działalności gospodarczej • obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów o ochronie środowiska

 15. Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
  • całościowe rozwiązania problemów przedsiębiorców i kadrowych – w jednym miejscu kompletna odpowiedź • podatki • rachunkowość • ubezpieczenia i świadczenia z ZUS • problemy pracownicze

 16. Druki - praktyczne wypełnianie
  • druki w rozliczeniach z organami podatkowymi • formularze dla celów ZUS • dokumenty kadrowe • druki w postępowaniach sądowych • wzory umów

  Firma dla początkujących
  • obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe • rozliczenia z organami podatkowymi i ZUS • ewidencja księgowa • zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej • kontakty z kontrahentami

 17. Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
  • odpowiedzi na wybrane pytania zadawane na forum internetowym naszego Wydawnictwa

 18. Prawnik radzi
  • prawo rodzinne i opiekuńcze • małżeńskie ustroje majątkowe • prawo spadkowe, opodatkowanie spadków • księgi wieczyste i hipoteka • prawo budowlane • prawo karne i prawo wykroczeń • sprawy obywatelskie

 19. Wskaźniki i stawki
  • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej • odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych • wysokość zasiłków i świadczeń • wysokość składek ZUS • wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych • stawki podatkowe • tabela kursów średnich NBP

Dodatki

 • Dodatki merytoryczne
  Zawierają kompleksowe opracowania dotyczące wybranego zagadnienia.

Przywileje i korzyści z prenumeraty

Prenumerata Gazety Podatkowej to również wiele przywilejów i korzyści, w tym przywilej dostępu do:

Gazeta Podatkowa on-line

WERSJI INTERNETOWEJ Gazety Podatkowej gazetapodatkowa.pl

Zalety i zawartość wersji on-line:

 • bieżący numer dziennika i dodatków (wersja html lub w formie e-wydań),
 • archiwum od pierwszego numeru - od 2004 roku (gazeta + dodatki),
 • spisy treści - błyskawiczne dotarcie do treści gazety,
 • ważne informacje - najważniejsze informacje zamieszczane na bieżąco przez redakcję dziennika (niezależnie od cyklu wydawniczego gazety w wersji papierowej),
 • harmonogram dyżurów telefonicznych naszych ekspertów,
 • wyszukiwarka - szybka i precyzyjna.

Zobacz produkt w sklepie »

Aplikacji mobilnej GOFIN Gazeta Podatkowa

Umożliwia błyskawiczny dostęp do aktualności oraz bieżących i archiwalnych wydań Gazety Podatkowej, a także dołączanych do niej dodatków.

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników.

Więcej na temat aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa tutaj »

eWYDANIA Gazety Podatkowej

z możliwością przeglądania na trzy sposoby:

 • on-line za pomocą przeglądarki internetowej,
 • off-line za pomocą programu (po pobraniu wydawnictw z internetu),
 • przez Aplikacje mobilne: GOFIN NEWS oraz GOFIN Gazeta Podatkowa.

Zobacz opis »

POLSKI ŁAD
polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Gazety Podatkowej mają dostęp do Serwisu POLSKI ŁAD w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanej Gazecie Podatkowej

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
tarcza.gofin.pl

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte są też w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Zobacz opis »

UWAGA: Prenumeratorzy Gazety Podatkowej mają dostęp do Serwisu TARCZA ANTYKRYZYSOWA w zakresie artykułów zamieszczonych w prenumerowanej Gazecie Podatkowej

Wybranych POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - www.orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - druki.gofin.pl »*
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

* Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna Programu zapewnia dostęp do pełnej bazy druków. Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Zobacz »

WideoPOMOCNIKÓW Gofinu
wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów głównie podatkowych w firmach.

W serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.
Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Zobacz opis »

oraz:
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
W każdy poniedziałek i czwartek nowy numer na Twoim biurku.

Dodatki

Liczne dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi.

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji - odpowiedzi na łamach Gazety Podatkowej.

Dyżury telefoniczne specjalistów

Możliwość skorzystania z telefonicznych porad ekspertów w ramach codziennych dyżurów. Sprawdź harmonogram dyżurów »

Program DRUKI

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej w niższych cenach. Zobacz produkt w sklepie »

Serwis Budżetowy

Możliwość nabycia Serwisu Budżetowego w niższych cenach.
Zobacz produkt w sklepie »

Gazeta Podatkowa występuje w prezentowanych poniżej promocjach. Kliknij w wybrany produkt promocyjny, aby poznać szczegóły oferty.

Promocje w prenumeracie na cały 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z jeszcze wyższym 30% rabatem !

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z jeszcze wyższym 11% rabatem !

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na cały 2024 rok

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na IV-XII 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na IV-XII 2024 roku

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z przywilejami

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na IV-XII 2024 roku

Sprawdź »
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2024 roku
Komplet nr 1 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 1
z przywilejami i z nagrodą gwarantowaną

Wszystkie Czasopisma i Gazeta
w prenumeracie na II półrocze 2024 roku

Sprawdź »
Komplet nr 3 z nagrodami gwarantowanymi

Komplet nr 3
z przywilejami

Biuletyn Informacyjny i Gazeta Podatkowa
w prenumeracie na II półrocze 2024 roku

Sprawdź »
Zamówienie prenumeraty w placówkach pocztowych na terenie całego kraju
Zamówienia na prenumeratę GAZETY PODATKOWEJ przyjmują placówki POCZTY POLSKIEJ na terenie całego kraju.
Aby zamówić prenumeratę Gazety za pośrednictwem Poczty wystarczy złożyć zamówienie na prenumeratę w najbliższym urzędzie pocztowym lub za pośrednictwem listonosza lub na stronie https://prenumerata.poczta-polska.pl/index.php?form=form1

PAMIĘTAJ !
Twój listonosz dostarczy Ci zaprenumerowany egzemplarz Gazety pod wskazany adres w każdy poniedziałek i czwartek.
Okresy oraz terminy zamówień prenumeraty Gazety Podatkowej w placówkach pocztowych, za pośrednictwem listonosza lub na stronie Poczty Polskiej
Okres prenumeraty Terminy, w jakich można zamówić prenumeratę na dany okres
w urzędzie pocztowym lub za pośrednictwem listonoszy
Terminy, w jakich można zamówić prenumeratę na dany okres
na stronie Poczty Polskiej
cały rok 1 listopada - 30 listopada 17 października - 15 listopada
I półrocze 1 listopada - 30 listopada 17 października - 15 listopada
I kwartał 1 listopada - 30 listopada 17 października - 15 listopada
kwiecień - grudzień 1 lutego - 28 lutego 16 stycznia - 15 lutego
II kwartał 1 lutego - 28 lutego 16 stycznia - 15 lutego
II półrocze 1 maja - 31 maja 17 kwietnia - 15 maja
III kwartał 1 maja - 31 maja 17 kwietnia - 15 maja
IV kwartał 1 sierpnia - 31 sierpnia 17 lipca - 15 sierpnia
Zamówienie prenumeraty u kolportera
Aby zamówić prenumeratę GAZETY PODATKOWEJ u kolportera, należy z tabeli "Adresy firm kolporterskich" wybrać województwo. Otrzymacie Państwo listę placówek realizujących zamówienie Gazety wraz z danymi kontaktowymi. Korzystając z tych danych należy złożyć zamówienie - telefonicznie lub gdy podany jest adres e-mailowy - za pomocą poczty elektronicznej.
    Adresy firm kolporterskich:    
Okresy oraz terminy zamówień prenumeraty Gazety Podatkowej u kolportera
Okres prenumeraty Terminy, w jakich można zamówić
prenumeratę na dany okres
cały rok 20 września - 19 grudnia
I półrocze 20 września - 19 grudnia
I kwartał 20 września - 19 grudnia
luty - grudzień 20 grudnia - 19 stycznia
luty - czerwiec 20 grudnia - 19 stycznia
marzec - grudzień 20 stycznia - 19 lutego
marzec - czerwiec 20 stycznia - 19 lutego
II kwartał 20 stycznia - 19 marca
kwiecień - grudzień 20 lutego - 19 marca
maj - grudzień 20 marca - 19 kwietnia
czerwiec - grudzień 20 kwietnia - 19 maja
II półrocze 20 kwietnia - 19 czerwca
III kwartał 20 kwietnia - 19 czerwca
sierpień - grudzień 20 czerwiec - 19 lipiec
wrzesień - grudzień 20 lipca - 19 sierpnia
IV kwartał 20 lipca - 19 września


Prenumeratorom zamawiającym Gazetę Podatkową w placówce POCZTY POLSKIEJ, lub u kolportera przysługuje dostęp do Gazety Podatkowej on-line.

W przypadku zakupienia prenumeraty Gazety Podatkowej u jednego z kolporterów, należy przesłać potwierdzenie prenumeraty Gazety Podatkowej:
 • na numer faksu: 95 720 85 60,
 • lub na adres e-mail: sklep@gofin.pl
 • lub pocztą tradycyjną na adres:
  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  ul. Owocowa 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
Jednocześnie należy podać: dane osobowe do kontaktu oraz jaką drogą przekazać hasła dostępu do serwisu (pocztą elektroniczną/faksem/pocztą tradycyjną).
Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.