Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
95 720 85 40
 
Kalendarze na 2023 rok
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2022  »  Dodatki do Czasopism 2022 w formie papierowej do -50%  »   Inwentaryzacja 2022 r.

Inwentaryzacja 2022 r.

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Publikacje 2022
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022 18,50 zł
(17,13 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Inwentaryzacja 2022 r.

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w jednostce. Wskazano w nim m.in. cel, terminy oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, jak również przedstawiono wskazówki dotyczące rozliczania różnic inwentaryzacyjnych. Opisane w publikacji zagadnienia poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.

pokaż fragmenty artykułów

I. PRZYGOTOWANIE DO INWENTARYZACJI

1. Cel inwentaryzacji i podstawa prawna jej przeprowadzenia

Stany ewidencyjne składników majątkowych na kontach księgowych mogą się różnić od rzeczywistego stanu tych składników. W celu zweryfikowania danych ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników...

2. Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji

W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację za 2022 r. należy...

3. Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Czynnikiem decydującym o prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji jest jej właściwe przygotowanie. W procesie przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji można wyróżnić następujące czynności: wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia w sprawie przeprowadzenia...

4. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji

Za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości (dotyczy to także prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji), w tym z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie...

5. Dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości nie zawiera zasad opisujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać własne wypracowane uregulowania w zakresie inwentaryzacji, uwzględniające jej wielkość, specyfikę oraz rodzaj...

6. Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej

Zagadnienie zlecenia przeprowadzenia spisu z natury firmie zewnętrznej porusza stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów. Z pkt 27 tego stanowiska wynika, że umowa o przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, zawarta z podmiotem zewnętrznym, powinna określać...

II. CHARAKTERYSTYKA METOD INWENTARYZACJI

1. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

Szczegółowe wskazówki dotyczące inwentaryzacji środków trwałych zawiera KSR nr 11. Według tego standardu środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji, której głównymi celami są: 1) weryfikacja poprawności...

2. Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury

Spis z natury, czyli pomiar rzeczywistego ilościowego i jakościowego stanu składników aktywów...

3. Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda

Należności inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald ...

4. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji

Zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w drodze weryfikacji ...

III. ROZLICZENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

1. Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda bądź inwentaryzacji w drodze weryfikacji a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych trzeba wyjaśnić i rozliczyć jeszcze przed zamknięciem ksiąg...

2. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposób ich ujęcia w księgach

Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej danego składnika zapasów oraz nadwyżek....

3. Rozliczenie niedoboru mieszczącego się w granicach norm

Niedobory - ubytki naturalne, powstają w wyniku zmniejszenia ilości, ciężaru, objętości składników zapasów na skutek określonych właściwości fizycznych tych składników w związku z ich przechowywaniem, transportem bądź obrotem gospodarczym. Dotyczy to składników podlegających wysychaniu,...

4. Rozliczenie bezspornej nadwyżki towarów

Nadwyżka inwentaryzacyjna powstaje wtedy, gdy w wyniku inwentaryzacji okazuje się, że jednostka faktycznie posiada więcej składników majątku, niż wynika to z ksiąg rachunkowych. Nadwyżkę towarów stwierdzoną podczas inwentaryzacji wskazane jest...

5. Rozliczenie niedoborów z nadwyżkami w drodze kompensaty

Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują sposobu przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania jej wyników. W świetle art. 27 ust. 1-2...

IV. INWENTARYZACJA W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Jak zinwentaryzować salda figurujące na rachunkach bankowych?

Nasza jednostka posiada kilka rachunków bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych. W jaki sposób dokonać inwentaryzacji stanu środków pieniężnych na tych rachunkach? ...

2. W jakiej wartości wprowadzić do ksiąg ujawniony środek trwały?

W wyniku spisu z natury środków trwałych okazało się, że posiadamy i użytkujemy środek trwały niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych taki środek trwały i w jakiej wartości? ...

3. Jak ująć w księgach ujawnione materiały, uprzednio odniesione w koszty?

W spółce z o.o. przeprowadzono inwentaryzację zapasów. Okazało się, że materiały (kształtki, zawory itp.), które kiedyś wydano z magazynu i ujęto w kosztach lub przeznaczono na inwestycje, teraz spisano podczas inwentaryzacji. Spółka nie...

4. Jak rozliczyć niedobór zawiniony, uznany za niedochodzony od pracownika?

W grudniu 2022 r. przeprowadziliśmy spis z natury materiałów w magazynie. W wyniku inwentaryzacji ujawniony został niedobór powstały z winy pracownika. Jak rozliczyć w księgach taki niedobór, jeśli decyzją kierownika jednostki nie będzie dochodzony od...

5. Co oznaczone pojęcie "teren strzeżony", o którym mowa w przepisach ustawy o rachunkowości?

W naszej jednostce środki trwałe znajdują się na terenie nadzorowanym przez ochronę, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Czy taki teren jest terenem strzeżonym w rozumieniu ustawy o rachunkowości? Czy inwentaryzację...

6. Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku trwałego?

Posiadamy środki trwałe, które ze względu na niską wartość zostały jednorazowo zaliczone do kosztów bilansowych i ujęte w ewidencji pozabilansowej. W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację tych składników majątku? ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.