Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej  »   Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to – wskazany w Ordynacji podatkowej – tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Tacy podatnicy muszą udostępniać dane w postaci JPK w zakresie wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego) oraz informację o prowadzonej ewidencji VAT, tj. JPK_VAT (bez żądania organu podatkowego). Powyższe wynika odpowiednio z art. 193a oraz art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.
W niniejszej publikacji zamieściliśmy najistotniejsze informacje i wyjaśnienia w zakresie JPK. Przedstawiamy w niej mnóstwo zagadnień dotyczących JPK, prezentujemy wybrane komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz wyjaśniamy najbardziej problemowe kwestie dotyczące JPK, tj. m.in. w zakresie ustalenia statusu przedsiębiorcy, obowiązku stosowania JPK w zależności od formy prowadzenia ksiąg podatkowych, czy ujmowania dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK.

pokaż fragmenty artykułów

WPROWADZENIE

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to - wskazany w Ordynacji podatkowej - tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy ci muszą udostępniać...

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Terminy stosowania i status przedsiębiorcy na potrzeby JPK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), status przedsiębiorcy ustala się w oparciu o średnioroczne zatrudnienie i parametry finansowe (roczny obrót netto ze...

2. Informacje JPK_VAT - przedłużenie terminu złożenia i sankcje karne

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem przesyłania - bez wezwania organu podatkowego - informacji o ewidencji VAT w formie JPK (struktury JPK_VAT) zostali objęci mali i średni przedsiębiorcy. Ta grupa przedsiębiorców była...

3. Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych

Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie...

II. KOMUNIKATY I WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE JPK

1. Status przedsiębiorcy i średnioroczne zatrudnienie na potrzeby JPK

W celu wyjaśnienia niektórych kwestii budzących spore wątpliwości, związanych z obowiązkiem przekazywania JPK_VAT, nasze Wydawnictwo kilkakrotnie występowało do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z pytaniami w tej sprawie. W jednej z odpowiedzi uzyskanych od MF...

2. Kapitałowa grupa podatkowa a podmiot dla celów JPK

Na zadane w trakcie konsultacji społecznych pytanie, czy kapitałowa grupa podatkowa jest odrębnym podmiotem dla celów JPK i czy limity do obowiązku sporządzania JPK należy liczyć dla grupy, czy też...

3. JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT

Od 1 stycznia br. obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) dotyczą małych i średnich przedsiębiorców, którzy są obowiązani do przekazywania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK (dalej: JPK_VAT). Przypomnijmy,...

4. Faktur zakupu nie przekazuje się w formacie JPK

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyjaśniło: "Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie...

5. Dowody księgowe przekazywane na żądanie organów podatkowych

W piśmie z 30 maja 2016 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, czy organ podatkowy będzie mógł zażądać przekazania w formie JPK danych dotyczących dowodów (faktur), które zostaną wystawione od 1 lipca 2016 r....

6. Struktura JPK_VAT

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) znajduje się broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT(2). W broszurze tej przypomniano najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i przesyłaniem informacji o tej ewidencji w formie JPK_VAT....

7. Błędne numery faktur w przesyłanych plikach JPK_VAT

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat dotyczący JPK_VAT, w którym poinformowało, że w procesie analizy przesłanych przez przedsiębiorców plików JPK_VAT stwierdzono błędy dotyczące numerów faktur....

8. Składanie korekt plików JPK_VAT za rok 2016

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący korekt JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że od 1 lutego 2017 r. aplikacja kliencka (do wysyłania plików...

9. JPK a składanie deklaracji w formie elektronicznej

Deklaracje VAT nie są przesyłane w formie JPK. Ponadto wprowadzenie JPK nie ma żadnego...

10. Interpretacja ogólna dotycząca terminów stosowania JPK przez nieprzedsiębiorców

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016, wyjaśnił, że także w przypadku podmiotów innych niż przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy...

III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Ustalanie statusu przedsiębiorcy dla celów JPK

1.1. Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?

Czy przy ustalaniu średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK należy brać pod uwagę wspólników spółki jawnej (którzy pracują na jej rzecz, lecz nie są w tej spółce zatrudnieni na podstawie...

1.2. Ustalanie zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej

Czy agencja pracy tymczasowej powinna wliczać pracowników tymczasowych do poziomu zatrudnienia w celu prawidłowego ustalenia statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK? Przypomnijmy, że terminy stosowania przepisów o JPK zależą...

1.3. Status przedsiębiorcy w przypadku niskiego zatrudnienia i wysokich parametrów finansowych

Spółka zatrudniała 1 pracownika zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Roczny obrót wyniósł w obu latach około 4 mln euro, a suma aktywów około 50 tys. euro. Czy w 2017 r. spółkę należy uznać za mikroprzedsiębiorcę? ...

1.4. Szacowanie obrotu i zatrudnienia przez podmioty nowo powstałe

Przedsiębiorca rozpoczął działalność we wrześniu 2016 r. Dopiero w grudniu 2016 r. zatrudnił pracowników (20 osób na pełne etaty) i rozpoczął sprzedaż. Czy jest mikroprzedsiębiorcą? Od kiedy jest zobowiązany przesyłać JPK_VAT? ...

1.5. Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy

Czy klasyfikując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celach JPK, do obrotu rocznego z operacji finansowych wlicza się bilansowe różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań, nieuwzględniane dla celów podatkowych?...

1.6. Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK

Dokonaliśmy zbycia posiadanych udziałów w innej jednostce. Czy określając status przedsiębiorcy dla potrzeb JPK, jako obrót finansowy należy wykazać wynik na zbyciu udziałów, czy cały osiągnięty przychód z tego tytułu...

1.7. Oddział osoby prawnej jako odrębny podmiot na potrzeby JPK

Jesteśmy oddziałem osoby prawnej. Czy obowiązki związane z JPK (np. przekazywanie informacji o ewidencji VAT) dotyczą nas jako oddziału, czy musi je wypełniać centrala, która rozlicza VAT? Zgodnie...

1.8. Spółka z zagranicznym udziałem a status na potrzeby JPK

Czy zarejestrowana w Polsce spółka z o.o., której udziałowcem jest spółka zagraniczna, przy ustalaniu statusu na potrzeby JPK, ma brać pod uwagę zatrudnienie oraz parametry finansowe zagranicznego udziałowca? ...

2. Forma prowadzenia ksiąg podatkowych a obowiązki w zakresie JPK

2.1. JPK przy ręcznym prowadzeniu ksiąg podatkowych

W 2016 r. księgi podatkowe (w tym ewidencję VAT) prowadziłem ręcznie. Czy w 2017 r. mam obowiązek komputerowego prowadzenia ewidencji VAT i przesyłania jej w postaci JPK? Obowiązek przekazywania danych (całości lub części...

2.2. Ewidencja VAT prowadzona komputerowo a księgi rachunkowe - ręcznie

Prowadzimy księgi rachunkowe ręcznie. Tylko ewidencję sprzedaży VAT prowadzimy komputerowo (ale ewidencję zakupów prowadzimy ręcznie). Czy w takim przypadku musimy przekazywać JPK_VAT? Obowiązki w zakresie JPK mają podatnicy,...

2.3. Komputerowe prowadzenie kont syntetycznych a JPK

Spółka z o.o. prowadzi księgowość częściowo przy użyciu programu komputerowego, bowiem konta syntetyczne prowadzi przy użyciu programu Microsoft Excel, natomiast konta analityczne - ręcznie metodą rejestrową. Ponadto, komputerowo wystawiane...

2.4. Sporządzanie JPK_VAT w przypadku prowadzenia rejestrów VAT w kilku programach

Rejestry sprzedaży VAT prowadzimy w kilku programach komputerowych. Czy dla celów JPK prawidłowym będzie przeksięgowanie podsumowania tych rejestrów notą do programu, z którego generowana jest informacja o ewidencji VAT (JPK_VAT)? ...

2.5. Przedsiębiorcy prowadzący PKPiR a obowiązki w zakresie JPK

Czy mikroprzedsiębiorca, prowadzący komputerowo PKPiR, będzie musiał dla celów JPK przekazywać w postaci struktury JPK "Magazyn" szczegółowe informacje z systemu magazynowego (pomimo, iż ma tylko obowiązek sporządzenia inwentaryzacji wyłącznie na...

3. JPK_VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe

Świadczę usługi księgowe. W ewidencji VAT ujmuję zbiorczo kwoty sprzedaży na podstawie otrzymanych od klientów rejestrów sprzedaży i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej. Czy tak prowadzona ewidencja spełnia wymogi JPK? ...

4. Kwartalne rozliczanie VAT a termin wysyłania JPK_VAT

Rozliczamy VAT kwartalnie. Czy w związku z tym JPK_VAT możemy także wysyłać za okresy kwartalne? Niestety nie. Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie,...

5. Ujmowanie dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK

5.1. Faktury wystawiane do paragonów a JPK_VAT

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT(2) poinformowano, że faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT. Czy w JPK_VAT nie należy ujmować faktur wystawianych do paragonów?...

5.2. Ujmowanie zakupów w JPK_VAT

Czy w JPK_VAT należy ujmować wszystkie dokonywane zakupy, tzn. również te, z tytułu których nie jest odliczany VAT? Czy czynny podatnik VAT dokonujący sporadycznie sprzedaży opodatkowanej, który nie odlicza VAT...

5.3. Ujęcie w JPK_VAT zakupów, od których VAT odliczany jest częściowo

Jak należy ujmować w ewidencji VAT (i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT) faktury zakupu z tytułu nabycia towarów/usług, od których przysługuje nam częściowe odliczenie VAT (np. strukturą sprzedaży lub 50% VAT -...

5.4. Nazwa towaru w informacji o ewidencji VAT

Klienci naszego biura rachunkowego wystawiają faktury ręcznie lub przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Do ewidencji VAT wprowadzamy każdą fakturę, wpisując wszystkie dane, z wyjątkiem nazwy towaru. Czy JPK_VAT możemy...

5.5. Sprzedaż zwolniona w strukturze JPK_VAT

Jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji z rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w postaci JPK. Czy sprzedaż zwolnioną (prowizje, odsetki) możemy prezentować w jednej pozycji, jeżeli ich księgowanie odbywa się na podstawie not...

5.6. Transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem

W jaki sposób należy wykazywać w rejestrze VAT transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, aby odpowiadało to wymogom JPK? W trakcie konsultacji społecznych dotyczących JPK, zadano pytanie, w której z sekcji pliku...

5.7. Adres nabywcy na fakturze sprzedaży

W fakturze sprzedaży wskazujemy zarówno adres siedziby, jak i oddziału nabywcy. Który z tych adresów należy wpisywać do ewidencji VAT, aby uniknąć błędnych danych w JPK? Naszym zdaniem, prawidłowym jest...

5.8. Raporty z kasy fiskalnej w strukturze JPK

W jaki sposób należy ujmować w strukturze JPK "Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" raporty z kasy fiskalnej i co umieszczać w danych nabywcy? Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, w strukturze JPK "Ewidencja zakupu i sprzedaży...

5.9. JPK w zakresie faktur i przychodów

Czy w strukturze JPK_faktury ujmuje się noty korygujące? W przypadku tego pytania możemy kierować się odpowiedzią udzieloną przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji dot. struktur JPK (patrz: odpowiedź na...

6. Zakład budżetowy a obowiązki w zakresie JPK

Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy dotyczą nas obowiązki w zakresie JPK_VAT? ...

Płać elektronicznie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Konto: BH w Warszawie S.A. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000