Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Koszty niestanowiące kosztów podatkowych

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku wskazano wybrane wydatki, których podatnik PIT i CIT nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ nie wykazują związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub są ujęte w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Dla przejrzystości dokonano ich pogrupowania w zależności od tego, czy dotyczą one: używania samochodów, zatrudnionych osób, reprezentacji, przedsiębiorcy, transakcji między kontrahentami, odsetek, opłat i prowizji.

pokaż fragmenty artykułów

I. KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODÓW

1. Ubezpieczenie OC w przypadku samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy

1) Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje prywatny samochód, którego jest współwłaścicielem. Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaconą składkę na ubezpieczenie OC? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? ...

2. Przegląd techniczny samochodu osobowego używanego przez podatnika do celów mieszanych

Podatnik samochód osobowy będący środkiem trwałym wykorzystuje do celów mieszanych, tzn. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych. Czy opłatę za przegląd techniczny tego samochodu może ująć do kosztów uzyskania przychodów...

3. Dodatkowe opłaty naliczone przez firmę leasingową

Spółka z o.o. wykorzystuje pojazdy samochodowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zdarza się, że jest obciążana przez firmy leasingowe (właścicieli tych pojazdów) dodatkowymi opłatami za wskazanie użytkownika pojazdu na wniosek organów ścigania, w związku...

4. Amortyzacja samochodu osobowego, którego wartość początkowa po ulepszeniu przekracza 150.000 zł

Podatnik od września 2018 r. amortyzuje samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 150.000 zł. W tym roku poniósł nakłady na jego modernizację. Wydatek przekroczył 10.000 zł i zwiększył wartość tego środka trwałego, co spowodowało, że teraz przekracza ona...

5. Odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej auta częściowo sfinansowanego dotacją

Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy niebędący pojazdem elektrycznym o wartości przekraczającej 150.000 zł. Zakup ten został częściowo sfinansowany z dotacji. Jak ustalić wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów? ...

6. Podatkowe konsekwencje wycofania samochodu osobowego z majątku firmy

Przedsiębiorca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi, w której koszty ewidencjonuje metodą kasową. W ramach działalności wykorzystywał (do celów mieszanych) samochód osobowy, który był zaliczony do środków trwałych. W listopadzie 2020 r. wycofał samochód z majątku...

II. WYDATKI NA OSOBY ZATRUDNIONE

1. Polisa ubezpieczeniowa dla prezesa z tytułu ochrony prawnej w sprawach karnych skarbowych

Dla prezesa zarządu zatrudnionego na umowę o świadczenie usług zarządzania spółka wykupiła polisę w zakresie ochrony prawnej w sprawach karnych skarbowych. Czy poniesiony z tego tytułu wydatek jest kosztem podatkowym w spółce? ...

2. Wydatki na alkohol podawany w trakcie szkoleń pracowników

Zakład pracy poniósł wydatki na szkolenie pracowników. Po zakończeniu szkolenia pracownicy zostali poczęstowani obiadem oraz lampką wina. Czy wydatek na alkohol można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Wydatek...

3. Opłaty za autostrady i parkingi ponoszone przez pracowników w podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem

Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową prywatnym samochodem. Przy rozliczeniu delegacji wykazał wydatki na parkingi oraz za przejazd płatną autostradą. Czy wymienione wydatki w całości stanowią koszty podatkowe? ...

4. Wypłata zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy

Były pracownik wystąpił z roszczeniem do spółki o wypłatę zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy. Wypadek ten był spowodowany zaniedbaniami pracodawcy. Roszczenie dotyczy dodatkowych środków powyżej wypłaty ZUS. Czy zadośćuczynienie...

III. KOSZTY REPREZENTACJI

1. Zorganizowanie imprezy dla kontrahentów

Przedsiębiorca zakończył dużą inwestycję budowlaną. W ramach podziękowań dla firm budowlanych realizujących tę inwestycję zorganizował dla nich imprezę, z tytułu której poniósł wydatki na catering, oprawę muzyczną oraz noclegi. Czy poniesione wydatki...

2. Zakup koszy prezentowych dla długoletnich kontrahentów

Przedsiębiorca z okazji świąt Bożego Narodzenia zakupił kosze prezentowe ze słodyczami, kawą i herbatą, które zostaną przekazane długoletnim kontrahentom. Czy wydatki na zakup tych koszy stanowią koszty uzyskania przychodów? ...

3. Koszty przeprowadzenia kampanii wizerunkowej

Spółka poniosła wydatki na kampanię wizerunkową. Czy tego rodzaju wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy jednak samo określenie "wizerunkowe" powoduje, że koszt tej kampanii należy zakwalifikować do kosztów reprezentacji, które...

4. Napiwki wręczone obsłudze po spotkaniu z kontrahentami w restauracji

Podczas spotkań z kontrahentami w restauracji pracownicy zostawiają obsłudze napiwki finansowane z firmowych środków. Czy kwotę napiwków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W naszej ocenie, napiwki nie stanowią...

5. Wydatki związane z zaproszeniem potencjalnego klienta do restauracji

Pracownik spółki spotkał się z potencjalnym klientem w restauracji. W trakcie spotkania spożyto obiad, omówiono, jak wygląda zakres usług świadczonych przez spółkę, a także wysłuchano oczekiwań klienta. Do współpracy jednak nie doszło. Czy...

IV. WYDATKI OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Wydatki na zabiegi rehabilitacyjne po kontuzji doznanej w trakcie pracy

Przedsiębiorca podczas świadczenia usług u kontrahenta doznał kontuzji kolana i wymaga rehabilitacji. Czy wydatek na zabiegi rehabilitacyjne stanowi koszt uzyskania przychodów i podlega ujęciu w kolumnie 13 podatkowej księgi? ...

2. Wynajem mieszkania na potrzeby prywatne i prowadzonej działalności

Lekarz ma zarejestrowaną działalność w miejscowości stałego zamieszkania. Obecnie podpisał kontrakt ze szpitalem znajdującym się w innej miejscowości. Ponieważ kontrakt wymaga niemal codziennej obecności w szpitalu, więc żeby nie dojeżdżać ponad 100 km, w miejscowości,...

3. Zagraniczna wycieczka połączona z nauką języka obcego

Podatnik zamierza wykupić zagraniczną wycieczkę połączoną z nauką języka obcego, którego znajomość będzie mu przydatna w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy koszty takiego wyjazdu będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? ...

4. Wyżywienie przedsiębiorcy przebywającego w podróży służbowej

Przedsiębiorca w celu nawiązania współpracy z kontrahentami odbywa podróże do różnych miast. Czy poniesione w czasie tych podróży koszty wyżywienia może traktować jako koszty podatkowe i ewidencjonować je w podatkowej księdze na podstawie faktur? ...

5. Koszty szkolenia wspólnika

Spółka z o.o. poniosła wydatki na szkolenie, w którym wziął udział jej wspólnik. Czy koszty tego szkolenia są kosztami uzyskania przychodów? Jeśli świadczenie w postaci sfinansowania wspólnikowi kosztów szkolenia...

6. Zakup karnetu na zajęcia sportowe oraz ubezpieczenia w razie choroby

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Osiąganie z niej przychodów zależy od mojej aktywności i sprawności fizycznej, na którą ma wpływ stan zdrowia. W związku z tym zamierzam wykupić dla siebie karnet na zajęcia sportowe oraz ubezpieczenie, z którego...

V. TRANSAKCJE MIĘDZY KONTRAHENTAMI

1. Zwrot kosztów zagubionych materiałów powierzonych przez kontrahenta

Na materiałach powierzonych przez kontrahenta mieliśmy wykonać usługę malowania. Niestety materiały te uległy zagubieniu w naszej firmie. Wobec tego kontrahent wystawił nam fakturę i obciążył nas ich wartością. Czy wydatek ten...

2. Zapłata zaliczki za poczet usługi, która będzie wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym

Kontrahentowi wpłaciliśmy zaliczkę za usługę, która ma być wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym. Potwierdza to wystawiona przez kontrahenta faktura zaliczkowa. Czy możemy ująć kwotę zaliczki do kosztów i wpisać do podatkowej księgi? ...

3. Wydatki na materiały do produkcji wyrobów sfinansowane z dotacji

Spółka z o.o. we wrześniu 2020 r. otrzymała dotację na bieżącą działalność firmy. Kwota dofinansowania jest wolna od podatku, a pokryte nią koszty nie powinny obciążać kosztów uzyskania przychodów. Środkami z dotacji firma zapłaci za materiały...

4. Przedawnione należności za sprzedane towary

W spółce z o.o. występują należności za sprzedane towary. Niektóre z nich uległy w tym roku przedawnieniu. Czy spółka przedawnione należności może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Przedawnionych należności nie...

5. Utracona przedpłata na poczet zakupu towaru

Spółka z o.o. dokonała kontrahentowi przedpłaty na poczet zakupu towaru. Kontrahent nie wywiązał się z zamówienia, nie zwrócił wpłaconej mu przedpłaty, a obecnie nie prowadzi już działalności gospodarczej. Spółka posiada wydruk informacji...

6. Udzielona pożyczka po uznaniu jej przez przedsiębiorcę za nieściągalną

Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT udzielił pożyczki spółce, która nie spłaciła jej w wymaganym terminie. Wobec tego przedsiębiorca wniósł pozew do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a następnie nadał temu nakazowi klauzulę...

7. Brak prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury

Za produkty rolne nabyte od rolnika ryczałtowego zapłaciliśmy gotówką. W związku z tym nie mamy prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury VAT-RR. Czy wobec tego nieodliczony VAT może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?...

8. Strata w towarach w związku z ich likwidacją dokonaną na podstawie ugody zawartej z kontrahentem

Przedsiębiorca sprzedawał towary, na których bezprawnie zamieszczony był znak chroniony należący do innego podmiotu. Właściciel znaku wezwał do zaprzestania naruszania prawa. W ramach zawartej ugody właściciel znaku chronionego zrezygnował z dochodzenia odszkodowania, pod...

VI. ODSETKI, OPŁATY, PROWIZJE

1. Odsetki związane z wypłatą dywidendy

Spóła zapłaciła odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy oraz odsetki dla akcjonariuszy z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy. Czy wspomniane odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów? Zarówno odsetki...

2. Opłata sankcyjna nałożona za brak umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce z o.o. przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, stwierdzono, że spółka nie dopełniła obowiązku zawarcia takiej...

3. Nieuiszczenie w ustawowym terminie na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek

Przedsiębiorca za grudzień 2019 r. nie zapłacił do urzędu skarbowego należnych zaliczek na podatek pobranych z wynagrodzeń pracowników, w związku z czym otrzymał upomnienie z urzędu wzywające go do zapłaty tych zaliczek wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Czy...

4. Prowizje bankowe pobrane w związku z wypłatą z bankomatu pieniędzy na prywatne potrzeby przedsiębiorcy

Podatnik PIT prowadzący działalność gospodarczą wypłacił z firmowego konta za pośrednictwem bankomatu pieniądze na prywatne potrzeby. Z tego tytułu bank pobrał prowizję. Czy jest ona kosztem uzyskania przychodów? ...

5. Zapłata odsetek od odszkodowania niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów

Spółka akcyjna świadczy usługi budowlane. Na prowadzonej przez nas budowie wydarzył się śmiertelny wypadek. Zginął pracownik naszego podwykonawcy. Na mocy wyroku sądowego wypłaciliśmy żonie zmarłego odszkodowanie wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota...

6. Opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid

Restauracja świadczy usługi gastronomiczne w związku z tym podlega okresowym kontrolom prowadzonym przez stację sanitarno-epidemiologiczną. W wyniku jednej z kontroli stacja wystawiła fakturę za badanie laboratoryjne żywności i wody. Czy wynikające z niej koszty można...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.