Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Mechanizm podzielonej płatności

eBook Mechanizm podzielonej płatności

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Mechanizm podzielonej płatności - eBook

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy (lub rozliczeniu w inny sposób), a kwoty VAT z faktury – na tzw. rachunek VAT. Obowiązkowym MPP objęte są płatności za towary/usługi nabyte przez podatników, jeżeli są to towary/usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota należności ogółem wskazana w fakturze przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty). Podatnicy mogą stosować również MPP dobrowolnie. W dodatku tym piszemy o płatnościach z zastosowaniem MPP z punktu widzenia podatku VAT, podatku dochodowego oraz jak ująć taką płatność w księgach rachunkowych. Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące MPP oraz opisujemy najważniejsze informacje na ten temat wydane w objaśnieniach Ministerstwa Finansów. Dodatek zawiera ponadto wykaz towarów i usług objętych MPP (załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

1. Mechanizm podzielonej płatności - regulacje ustawowe

Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy...

1.1. MPP - dobrowolny i obligatoryjny

Podatnicy mogą stosować MPP (dobrowolnie), jeżeli otrzymają fakturę za nabycie towarów/usług, w której wykazana jest kwota VAT. Natomiast obligatoryjnym MPP objęte są płatności za towary/usługi nabyte przez podatników, jeżeli:...

1.2. Zbiorcze regulowanie faktur a MPP

Zapłata z zastosowaniem MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury. Dotyczy to MPP w wersji dobrowolnej, a także obligatoryjnej. Warunkiem zapłaty jednym komunikatem przelewu za kilka faktur jest jednak...

1.3. Zapłata zaliczki w ramach MPP

MPP ma zastosowanie także do płatności, o których mowa w ...

1.4. Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być przeznaczone nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS...

1.5. Rozliczeniowy rachunek bankowy lub imienny rachunek w SKOK

Zgodnie z art. 108e ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od...

1.6. Sankcje w VAT

Ustawa o VAT przewiduje sankcje w VAT zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, którzy nie wywiązują się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP. Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów...

1.7. Solidarna odpowiedzialność nabywcy

Jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15...

1.8. Obniżenie kwoty zobowiązania - tzw. skonto

Jedną z korzyści związanych z mechanizmem podzielonej płatności jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty...

1.9. Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie

Podatnik, który w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, może wnioskować o jej zwrot na "zwykły" rachunek bankowy, lub na rachunek VAT (albo przenieść ją do rozliczenia w następnym...

1.10. Zapłata z pominięciem MPP a koszty podatkowe w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy na mocy których, jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" (MPP) zgodnie z przepisami ustawy o VAT, dokona zapłaty z pominięciem tego...

1.11. Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności - ewidencja księgowa

Dokonywanie zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności może zostać ujęte w księgach rachunkowych wpłacającego, np. w następujący sposób:    a)...

2. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

2.1. Najważniejsze informacje dotyczące MPP

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wyjaśniało zasady stosowania MPP w dwóch objaśnieniach podatkowych, tj. z 29 czerwca 2018 r. i z 23 grudnia 2019 r. Pierwsze z nich dotyczyło "starych" przepisów, tj. obowiązujących przed wprowadzeniem obowiązkowego MPP, ale...

2.2. Wpływ MPP na podatek dochodowy

W objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. odniesiono się także do wpływu MPP na koszty uzyskania przychodu. Przypomniano, że podatnicy PIT/CIT generalnie nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej...

2.3. Obligatoryjny MPP a korekta transakcji

W objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. odniesiono się także do obowiązków w obligatoryjnym MPP związanych z korygowaniem rozliczeń. Korekta transakcji może bowiem skutkować powstaniem obowiązku zapłaty w MPP lub spowodować, że taki...

3. Odpowiedzi na pytania Czytelników w zakresie MPP

3.1. Czy na fakturach na kwoty niższe niż 15.000 zł można zamieszczać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"?

Czy sprzedawca/usługodawca może zamieszczać na fakturze adnotację "mechanizm podzielonej płatności" w przypadku wystawiania faktur na kwoty niższe niż 15 tys. zł brutto? Czy nabywca powinien wówczas wystawić notę korygującą? ...

3.2. Obowiązek zastosowania MPP, gdy do jednej transakcji wystawiono kilka faktur

Czy mogę do jednej transakcji wystawić kilka faktur, tj. na jednej wykazać towary objęte obowiązkowym MPP, a na drugiej - pozostałe towary? Początkowo należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące...

3.3. Jak dokonać przelewu zbiorczego i zapłaty zaliczki z zastosowaniem MPP?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam regulować wszystkie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy chcąc dokonywać przelewów zbiorczych, powinienem w komunikacie przelewu wskazywać okres według daty wpływu faktur, czy też...

3.4. Zapłata ratalna i kartą płatniczą, gdy transakcja objęta jest obowiązkowym MPP

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam towary wskazane w ...

3.5. Faktura pro forma a MPP

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę stosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku zapłaty należności wynikających z wystawianych przez kontrahentów faktur pro forma? Tak. Obecnie istnieje możliwość stosowania MPP...

3.6. Czy kompensata wierzytelności zwalnia z obowiązku zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności?

Dokonujemy kompensat wierzytelności. Niekiedy kompensowane są zobowiązania (należności) dotyczące towarów wykazanych w ...

3.7. Brak środków na rachunku VAT - jak dokonać płatności?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam obowiązek uregulować należność za nabyte towary z zastosowaniem MPP. W jaki sposób mam tego dokonać, skoro po otwarciu rachunku VAT nie ma na nim środków?...

3.8. Mechanizm podzielonej płatności a WDT

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję części zamienne do samochodów w ramach WDT (stawka VAT 0%). Czy w tej sytuacji będzie miał zastosowanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, skoro nie występuje tu...

3.9. Obowiązek zapłaty w MPP, gdy zobowiązanie reguluje podmiot trzeci

W związku z realizowanym świadczeniem podwykonawca nabył od podmiotu trzeciego towary objęte obowiązkowym MPP (wartość faktury przekracza 15.000 zł). Ze względu na trudności finansowe, płatności za nie dokona bezpośrednio inwestor....

3.10. Zapłata za paliwo a obowiązkowy MPP

Prowadzę działalność gospodarczą. Na jej potrzeby nabywam paliwo. Niejednokrotnie dokonuję wpłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa, ale faktury zaliczkowe otrzymuję dopiero po dokonaniu wpłat. Czy mam obowiązek stosować...

3.11. Usługi naprawy pojazdu - czy są objęte obowiązkowym MPP?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi naprawy samochodów. W tym celu nabywam części samochodowe (wskazane w ...

3.12. Sprzedaż dokonywana przez rolnika a MPP

Rolnik (czynny podatnik VAT) sprzedaje pochodzące z własnej produkcji towary (zboże, bydło). Czy musi umieszczać na fakturze wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", jeżeli wartość brutto faktury wynosi 50.000 zł? ...

3.13. Transakcja na kwotę do 15.000 zł, opłacona z pominięciem MPP a koszty podatkowe w 2020 r.

W 2020 roku podatnicy CIT/PIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu, jeśli pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", płatność zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu. Czy warunek ten...

3.14. Zapłata w MPP na rachunek spoza białej listy a CIT/PIT

Dokonuję zazwyczaj zapłaty na rachunki bankowe kontrahentów wykazane na białej liście. Czy jeżeli zapłacę w ramach MPP na rachunek spoza białej listy, uchronię się od negatywnych skutków w podatku dochodowym?...

4. Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15 do ustawy o VAT

Poz. Symbol PKWiU ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.