Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej  »   MEGAPAKIET wiedzy Zmiany w prawie dla firm w 2017 roku

MEGAPAKIET wiedzy
Zmiany w prawie dla firm w 2017 roku

Promocja ważna do wyczerpania zapasów !
W prenumeracie kompletu Czasopism (komplet nr 1 lub nr 2) wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. 6 Publikacji + 4 Ściągi dla Księgowych
Cena promocyjna !
75,00 zł
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Szczegółowy opis

Pakiet 10 opracowań:

 • Co nowego w przepisach w 2017 r.?

  Publikacja niezbędna dla każdego, zawierająca najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 2017 r. Przedstawiamy w niej m.in.:
  • zmiany w zakresie VAT dotyczące m.in. tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, zwrotu VAT w terminie 25 dni, kwartalnych rozliczeń VAT, limitu zwolnienia podmiotowego, rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i wykreślania podatnika z rejestru podatników VAT, sankcji za nierzetelne rozliczanie VAT,
  • zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT), w tym dotyczące m.in. wprowadzenia nowej kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, obniżenia stawki podatkowej z 19% do 15% u niektórych podatników CIT, wprowadzenia nowych zasad ustalania przychodu od wnoszenia aportów, opodatkowania funduszy inwestycyjnych,
  • zmiany do ustawy o rachunkowości, w tym m.in. nowy limit dla określenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zmiany dotyczące nowych obowiązków dużych jednostek oraz grup kapitałowych w zakresie ujawniania w sprawozdaniu z działalności lub odrębnym sprawozdaniu informacji niefinansowych dotyczących spraw środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, czy projektowane zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej,
  • nowości w prawie pracy i w składkach ZUS, w tym m.in. tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, wystawianie świadectw pracy na podstawie nowych przepisów,
  • zmiany w Ordynacji podatkowej.
  Publikacja zawiera ponadto ważne limity na 2017 r.

  Liczba stron: 84
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

  Publikacja zawiera tekst ustawy Kodeks pracy wg stanu prawnego na 1 stycznia 2017 r. Obok ujednoliconych przez redakcję „Ubezpieczeń i Prawa Pracy” przepisów kodeksowych zawiera ona ważne dla pracodawców wyciągi ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz 16 grudnia 2016 r., obejmujące przepisy przejściowe do powołanego na wstępie aktu prawnego. W komentarzu publikacji w sposób praktyczny omówiono nowe regulacje, a także zamieszczono stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2016 r.

  Liczba stron: 156
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2017 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy uzupełniono o uwagi od redakcji. W publikacji zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format publikacji oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i niezbędna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2017 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz w terminach późniejszych, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera też ważne dla podatników CIT tzw. przepisy przejściowe. Jest ona przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 132
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2017 r. Zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz wejdą w terminie późniejszym, zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera również ważne dla podatnika PIT przepisy przejściowe. Jest ona przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym dotyczące m.in.:
  • zwiększenia limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro,
  • obowiązku ujawniania informacji niefinansowych przez niektóre duże jednostki oraz grupy kapitałowe,
  • uproszczeń w prowadzeniu rachunkowości w niektórych jednostkach.

  Liczba stron: 104
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2017 rok - ściąga

  W ściądze podano „parametry" mające wpływ na wysokość obliczanej w 2017 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika, tj.:
  • stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokość kosztów uzyskania przychodów,
  • stawki podatku,
  • kwotę zmniejszającą podatek.

  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Stawki i limity w 2017 r. - ściąga

  W ściądze zaprezentowano skalę podatkową na 2017 r. oraz stawki podatku CIT obowiązujące w 2017 r. Podano w niej również limity na 2017 r. uprawniające do:
  • uznania podatnika za małego podatnika,
  • dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
  • opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym,
  • kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Kwoty wolne od potrąceń w 2017 roku - ściąga

  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. W razie potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. oraz potrąceń dobrowolnych, pobieraną z wynagrodzenia pracownika kwotę ogranicza kwota wolna. Ściąga zawiera kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na część etatu.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Wymiar czasu pracy w 2017 roku - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W oparciu o ten wymiar pracodawca sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2017 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

Płać elektronicznie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Konto: BH w Warszawie S.A. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000